15. maj lyder startskuddet til ansøgningsrunden i årets sidste udmøntning af uddannelsespuljen. Temaet er "karrierelæring".

Ungdomsuddannelser i Region Midtjylland kan nu søge midler fra den såkaldte Udviklingspulje, der støtter udviklingsprojekter på uddannelsesinstitutionerne.

Puljen er samlet på 9 mio. kroner og temaet i den sidste udmøntning af midler i 2017 er karrierelæring. Dette tema bliver således også fokus for det "projektværksted" regionen afholder som startskud til udmøntningen.

"Hvad skal vi bruge det til?"

Karrierelæring handler grundlæggende om at give eleverne nye perspektiver på værdien af deres uddannelse og hvad den kan bruges til – et fokus, der lægger sig tæt op ad Region Midtjyllands målsætning om at tilbyde relevant uddannelse til de unge i regionen. Samtidigt har karrierelæring fået fornyet relevans med for eksempel gymnasiereformen, hvor begrebet optræder flere gange.

Endelig er der tale om et tema, der indeholder flere dimensioner og således giver mulighed for udviklingsprojekter i flere retninger og med forskellige partnere involveret.

Virksomheder er velkomne

Netop samarbejde og inspiration på tværs vil således være i fokus på projektværkstedet 15. maj, og mens det er de enkelte ungdomsuddannelser, der kan deltage i ansøgningsrunden kan øvrige aktører med fordel bidrage til projekterne. Herunder ikke mindst erhvervslivet og virksomhederne.

Der er ansøgningsfrist til puljen den 1.september og politikerne behandler ansøgningerne på deres møde i oktober.

Tilmelding til Projektværksted med fokus på karrierelæring

  • Dato: 15. maj 2017
  • Tid: 10.00 - 15.00
  • Sted: Regionshuset i Viborg, Konference 1
  • Tilmelding til dagen og indsendelse af projektide skal ske på mail til Britta.Madsen@ru.rm.dk senest tirsdag d. 9. maj kl. 12.00.

Husk at angive navn, institution og mail-adresse på alle, der tilmeldes. 

Læs om Uddannelsespuljen.

Her bliver programmet for dagen også tilgængeligt.