29.03.2017

Uddannelser i Midtjylland kan nu søge om op til 500.000 kroner til udviklingsrettede aktiviteter.

Som led i udmøntningen af regionsrådets udviklingspulje til uddannelse åbnes der for ansøgninger til den åbne pulje, der er på i alt tre mio. kroner.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2017.

Der kan maksimalt ansøges om 500.000 kr. til projekter under den åbne pulje med en medfinansiering på minimum 25 % af den samlede projektsum.

Ansøgningerne bliver politisk behandlet i løbet af juni 2017.

Læs mere om retningslinjerne og find ansøgningsskema her.