14.03.2017

Over en tredjedel af energiforbruget i Region Midtjylland kommer nu fra vedvarende energi. Se andelen for de enkelte kommuner.

Når borgere og virksomheder i Region Midtjylland sætter blus på elkedlen, skruer op for radiatoren eller på anden måde forbruger energi, så kommer 36 pct. af forbruget fra vedvarende energikilder. Det viser den nye opgørelse af regionens energiregnskab. Tallene viser samtidigt, at andelen af vedvarende energi i det nationale energiforbrug er på 28 pct.

Region Midtjylland har kortlagt energiforbruget siden 2006, hvor andelen var 23 pct. De nye tal understreger således, at omstillingen skrider frem mod målet: 50 pct. i år 2025.

- Udviklingen går den rigtige vej, og følger vi kurven, som den har udviklet sig mellem 2007 og 2015, så når vi 50 pct. vedvarende energi i 2025. Men tallene viser også, at det er vigtigt, at vi nu holder momentum, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Poul Erik Christensen (R).

Stor forskel mellem kommunerne

Tallene dækker over en fordobling af vindkraft i regionen i årene 2010-2015, en 9-dobling af solenergi (dog fra et lavt udgangspunkt) og tæt ved en fordobling af biogasproduktionen. Det skyldes de mange anlægsprojekter som forsyningsselskaber, investorer, kommuner og borgere har gennemført. Samtidigt afslører energiregnskabet dog store forskelle mellem de enkelte kommuner.

Samsø er absolut topscorer, mens Silkeborg og Aarhus ligger lavest på listen med en andel på under 20 pct.

Begge kommuner har dog netop gennemført store projekter, som får betydning i de næste energiregnskaber. For Silkeborgs vedkommende verdens største solvarmeanlæg, der kom i drift i december og i Aarhus omstilling til biomasse på kraftvarmeværkerne i Studstrup og Lisbjerg.

- Alle 19 kommuner i regionen gør en indsats på det her område. Men ting som geografi, historie og politisk ambitionsniveau giver naturligt forskellige forudsætninger for, hvor hurtigt omstillingen sker, siger Poul Erik Christensen.

De næste skridt bliver svære

Netop "de hurtige gevinster" er i høj grad blevet indfriet de seneste år – særligt i el- og varmeproduktionen. Derfor understreger han også, at de kommende år byder på nye udfordringer.

- Den store udfordring ligger i transportsektoren, hvor omstillingen er både dyr og besværlig, siger Poul Erik Christensen og fremhæver Letbanen, der netop er baseret på køb af grøn energi, som et godt eksempel på elektrificering af transporten. Men elektrificering giver netop kun mening, hvis strømmen er grøn. Her er udfordringen, at selv om der stadig sættes vindmøller op, så sker det i dag ikke i samme takt, som de gamle møller tages ned.

- Derfor er det helt afgørende, at vi fortsætter det gode samarbejde på tværs i regionen om strategisk energiplanlægning. Nogle kommuner har gode forudsætninger for at opstille vindmøller og udnytte andre lokale energiressourcer, mens andre skal arbejde aktivt for elektrificering og for at spare på energien. Vi er afhængige af hinanden, siger Poul Erik Christensen.

Koordinerer globalt samarbejde

Udover det tætte samarbejde om energiplanlægning med alle 19 kommuner i regionen, blev Region Midtjylland den 9. februar 2017 desuden officielt anerkendt som ”Covenant Coordinator” i den såkaldte ”Borgmesterpagt” (Covenant of Mayors), der er en global frivillig ordning for opgørelse af energi- og CO2.

Det giver mulighed for dels at styrke rollen som koordinator for de 13 kommuner i regionen, der har underskrevet Borgmesterpagten, og dels blive mere synlig i forhold til EU-kommissionen og andre europæiske aktører på energiområdet.

Læs mere om energiregnskabet på:

www.rm.dk/regional-udvikling/energi-og-cleantech/strategisk-energiplanlagning/energiregnskaber/

 Fakta

  • Region Midtjylland har siden 2006 opgjort andelen af vedvarende energi i det samlede energiforbrug.
  • Andelen udgør i det seneste regnskab 36 pct. (de nyeste tal er fra 2015)
  • Den vedvarende energi kommer primært fra biomasse og vind, mens en mindre andel kommer fra bionedbrydeligt affald, biogas og solenergi.
  • Målet i den regionale udviklingsstrategi er, at halvdelen af energiforbruget i 2025 kommer fra vedvarende energikilder.
  • Det mål kræver en udvikling i samme tempo som nu.

 

Illustration

De vedhæftede figurer er til fri anvendelse og viser andelen af vedvarende energi i de enkelte kommuner.

Flere oplysninger