28.03.2017

Nye tal viser positive forventninger hos virksomhederne i Region Midtjylland. Virksomhederne søger flere ansatte, og samtidigt er der stort fokus på efteruddannelse. Mange oplever dog problemer med at rekruttere de rette medarbejdere.

Virksomhederne i Region Midtjylland ser lyst på fremtiden. Det viser 2. runde af Virksomhedspanelet, hvor 198 private virksomheder fortæller om deres forventninger til behovet for fremtidige kompetencer.

Knap hver femte virksomhed forventer at ansætte flere medarbejdere. Specifikt forventer 23 pct. af virksomhederne at ansætte flere faglærte, 21 pct. forventer at ansætte flere funktionærer og medarbejdere med videregående uddannelse, 13 pct. forventer at ansætte flere ufaglærte, mens 10 pct. forventer at ansætte flere ledere.

66 pct. af virksomhederne forventer stigende omsætning, mens kun 11 pct. forudser fald i omsætningen.

- Virksomhedspanelet tegner et billede af optimisme blandt regionens virksomheder, og kun en lille del af virksomhederne forventer faldende omsætning de kommende år, siger formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Midtjylland Poul Erik Christensen (R).

Fokus på efteruddannelse

Han glæder sig samtidigt over, at Virksomhedspanelet afslører et stort fokus på opkvalificering og efteruddannelse hos virksomhederne.

Efteruddannelse af medarbejdere er centralt for at sikre de nødvendige kompetencer, og ifølge virksomhederne kræver fagspecifikke arbejdsopgaver i stigende grad vedligeholdelse af medarbejdernes kvalifikationer.

- Virksomhederne benytter sig i høj grad af sidemandsoplæring, intern vidensdeling samt eksterne efteruddannelsestilbud for at sikre medarbejdernes kompetencer, siger Poul Erik Christensen.

Må opgive ordrer

36 pct. af virksomhederne har dog haft rekrutteringsproblemer i større eller mindre grad, og hver femte af de adspurgte virksomheder har på den baggrund været nødsaget til at opgive ordrer eller aktiviteter.

- Løbende opkvalificering af medarbejderne enten i form af intern oplæring eller målrettet opkvalificering er derfor en vigtig parameter, hvis virksomhederne skal kunne få den arbejdskraft og de kompetencer, som de har behov for, siger Poul Erik Christensen.

De samlede resultater for 2. runde af virksomhedspanelet kan ses i hoved- og bilagsrapporten på: http://www.kompetencebehov.dk/

 

Fakta

  • Region Midtjylland gennemfører i samarbejde med en række erhvervsskoler og VEU-centre analyser af virksomhedernes behov. Et af elementerne i analyserne er Virksomhedspanelet.
  • Virksomhedspanelet er et udsnit af de private virksomheder i Region Midtjylland, som har mindst fem ansatte.
  • De samlede resultater samt metodegrundlaget for 2. runde af Virksomhedspanelet kan ses i hoved- og bilagsrapporten, som kan hentes på: www.kompetencebehov.dk – Her findes også resultaterne af 1. runde af Virksomhedspanelet.
  • Analyserne er finansieret via projekt KOBRA, under EU-programmet Interreg Öresund Kattegat Skagerak.
  • KOBRA er et Interreg-projekt med 26 partnere i Danmark, Norge og Sverige. Region Midtjylland er leadpartner på projektet, der løber frem til 2018.
  • 3. runde af Virksomhedspanelet løber af stablen i sommeren 2017.

 

Yderligere information

Udviklingskonsulent Bente Børre Petersen. Tlf. +45 2113 4132 / mail. bente.boerre@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer