22.11.2017

Der er onsdag morgen, 22. november 2017, indgået en konstitueringsaftale mellem alle regionsrådets partier.

Aftalen betyder, at Anders Kühnau (S) bliver regionsrådsformand for Region Midtjylland i perioden 2018 – 2021.

Hanne Roed (Rad.V.) bliver 1. næstformand, og Carsten Kissmeyer (V) bliver 2. næstformand.

Konstitueringsaftalen redegør for sammensætning af forretningsudvalg, fire stående udvalg mv.

Psykiatriområdet har fået et særligt fokus i aftalen. Udover de 10 mio. kr., som tidligere er aftalt som led i budgetforliget for 2018, har partierne aftalt, at der findes yderligere 15 mio. kr. til et løft af psykiatrien i 2018. Disse midler går til flere senge, bedre personalenormeringer, psykiatrihuse i samarbejde med kommunerne mv. Herudover er parterne enige om at løfte psykiatrien yderligere ved budget 2019.

Onsdag 22. november fintælles stemmerne, ligesom de personlige stemmer bliver optalt. Sandsynligvis bliver det natten til torsdag 23. november, før alle personlige stemmer er optalt, og det dermed står klart, hvordan den endelige sammensætning af regionsrådet bliver.

Navnene på alle regionsrådsmedlemmer offentliggøres her på Region Midtjyllands hjemmeside, straks de er kendt.

Valgresultatet skal godkendes i Region Midtjyllands valgbestyrelse, før det kan betragtes som endeligt. Valgbestyrelsen mødes torsdag 23. november kl. 11.00.

Stemmeprocenten til valget i Region Midtjylland var 72,7 procent. Ved seneste regionsvalg i 2013 var stemmeprocenten 73,8 pct.

Foto fra valget og fra valgaftenen i Regionshuset Viborg ligger til download her