26.10.2017

Regionsrådet sender 7,2 mio. kroner til udviklingsprojekter, der skal stoppe frafald på videregående uddannelser. De unge skal klædes bedre på til karrierevalg.

Tæt på hver sjette elev, der starter på en videregående uddannelse i Region Midtjylland, stopper igen inden for det første år, og det er for mange. Sådan lyder den klare melding fra Regionsrådet, der med onsdagens udmøntning af uddannelsespuljemidler vil styrke unges evne til at vælge den rigtige vej i livet allerede på ungdomsuddannelserne.

I alt bevilliges 8,7 mio. kroner gennem uddannelsespuljen til projekter på ungdomsuddannelserne. Af dem går 7,2 mio. kroner til såkaldte "karrierelæringsprojekter", som på forskellig vis styrker elevernes evne til at foretage karrierevalg. Ifølge forskningen mindsker den evne nemlig risikoen for, at de unge senere dropper ud af en videregående uddannelse.

- Det handler kort fortalt om at sætte de unge i stand til at overskue den reelle værdi af den uddannelse, de vælger. Det, ved vi, virker, og jeg er glad for, at vi nu sætter gang i en række spændende projekter på det område, siger formand for regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Størst frafald blandt Hf-elever

Erfaringen viser, at udfordringen med frafald især gælder elever fra Hf, som derfor er i fokus for et af de støttede projekter, "Mind the Gap". Her vil RandersHF og VUC – i samarbejde med ungdomsuddannelsesinstitutioner fra hele regionen undersøge, hvordan underviserne bedst kan håndtere de valgprocesser, der fylder i de unges bevidsthed.

Netop samarbejde mellem institutioner og dermed muligheden for at kunne dele viden har været et vigtigt kriterium i udvælgelsen af projekter. Både i de fem projekter under temaet "karrierelæring" og de fire øvrige udviklingsprojekter, der blandt andet fokuserer på virtuel reality i undervisningen og bedre feedback til undervisere.

"De unge er vores vigtigste ressource, og derfor skal vi hele tiden arbejde for at sikre de bedste rammer for deres uddannelse. Her er Regionsrådets uddannelsespulje et vigtigt element. Både i forhold til at sætte retning og i forhold til at sætte i gang, siger Bent Hansen.

Fakta

Flere oplysninger

Udviklingskonsulent Maria Skov Petersen, maria.pedersen@ru.rm.dk, tlf. 5116 6720 

Formand for Regionsrådet, Bent Hansen, bent.hansen@rr.rm.dk, tlf. 4031 3707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

Elever

"Skal jeg læse medicin, blive ingeniør eller skal jeg studere filosofi?". Mange af regionens unge går med tanker omkring deres fremtidige karriere, og uddannelsesvalg og valgprocesser fylder meget i de unges bevidsthed. Det er især en udfordring blandt Hf'ere, hvor frafaldet på de videregående uddannelser er særligt højt.