04.09.2017

Mandag 4. september 2017 indgik regionsrådet i Region Midtjylland forlig om det kommende års budget. Der er tale om et bredt forlig med opbakning fra 38 af regionsrådets 41 medlemmer. Enhedslisten og Liberal Alliance valgte ikke at være med i aftalen.

Budget 2018 har fokus på at dække den store efterspørgsel på stadig mere og bedre behandling af patienterne. Samlet set bruger Region Midtjylland i 2018 25,7 mia. kr. på sundhedsområdet.

Region Midtjylland har fået en realvækst på 107 mio. kr. fra 2017 til 2018.

- Umiddelbart kan det lyde af meget. Men det svarer til 0,5 % af budgettet. Behovet for at kunne finansiere bedre behandlinger til patienterne er voldsomt, og samtidig har regionsrådet som bekendt iværksat en spareplan for årene 2015 – 2019. Når dertil lægges et årligt produktivitetskrav på 2 pct. på sundhedsområdet, er der ingen tvivl om, at vi har at gøre med et stramt budget, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Som tidligere år er udgifter til hospitalsmedicin en højdespringer. Området tilføres 80 mio. kr. for at dække den forventede stigning fra 2017 til 2018. Behandling af respiratorpatienter i eget hjem er en anden tung post i budgettet. Her tilføres der yderligere 43 mio. kr. for at sikre, at sundhedspersonale kan være til stede, når patienter modtager respiratorbehandling i eget hjem.

Regionsrådsformand Bent Hansen glæder sig over, at der er flere tiltag, som vil betyde bedre hjælp til syge borgere:

- I 2018 åbner vi Dansk Center for Partikelterapi på Aarhus Universitetshospital. Det vil give et markant løft til en række meget syge borgere. Samtidig fortsætter vi med at investere i universitetshospitalet, der næste år får 15 mio. kr. til at styrke deres særlige spydspidsområder, siger Bent Hansen.

Psykiatri 

Psykiatrien er særligt tilgodeset i budget 2018. Her er afsat 10 mio. kr. som en varig ramme. Den skal fx hjælpe med til at etablere Psykiatrien i Nordvest samt Borgernes Psykiatrihus i Aarhus og aflaste presset på sengeafdelingerne og de sikkerhedsproblemer, der opstår som følge af dette pres.

Samtidig skal det økonomiske løft give mulighed for at etablere og drive de særlige pladser til patienter med svære psykiske lidelser. Pladserne skal give en specialiseret hjælp til bl.a. misbrugere med psykiske sygdom og sikre medarbejderne en tryg hverdag. De første pladser vil se dagens lys i begyndelsen af 2018, og den fulde kapacitet på 32 pladser vil være fuldt udbygget i 2019.

Regional Udvikling

Når det gælder Regional Udvikling, er budgettet beskåret med 1 pct. som følge af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Det betyder 5,9 mio. kr. færre på området, der også er udfordret af stigende udgifter til kollektiv trafik. Her mangler der i 2018 35,4 mio. kr. Ved bl.a. at bruge opsparede midler er beløbet reduceret til 18 mio. kr. Derfor skæres der i 2018 Regional Udviklings budgetter til events (7 mio. kr.), uddannelse (7 mio. kr.), eksterne konsulenter (2 mio. kr.) og kultur (2 mio. kr.).

- Underskuddet kan vi ikke trylle væk. I 2019 er der fortsat et underskud på den kollektive trafik på 35,4 mio. kr. Men nu får vi bedre tid til i dialog med kommunerne at undersøge hele trafikområdet, så vi kan sikre den bedst mulige kollektive trafik i Region Midtjylland, siger Bent Hansen.

Administration

Også det administrative område er omfattet af det særlige sparekrav på 1 pct. I 2018 skal der særskilt spares 12,8 mio. kr. på administrationen af sundhedsområdet. Her vil regionsrådet i løbet af året blive forelagt en plan for, hvordan denne besparelse skal finde sted.

Socialområdet

På socialområdet mærkes en stigende efterspørgsel efter botilbud bl.a. til unge og voksne med autisme. Derfor er der behov for at udvide og renovere tilbud, der ikke længere er tidssvarende.

Rammen for udvikling og omlægning udvides fra ca. 30 mio. kr. til 50 mio. kr. Udvidelsen drøftes med kommunerne.

Investeringer

På anlægssiden har Region Midtjylland en ambitiøs investeringsplan, der har som mål at gennemføre de tre kvalitetsfondsprojekter i Aarhus, Gødstrup og Viborg samt modernisere og udbygge regionshospitalerne i Randers, Horsens og Silkeborg.

Investeringsplanen rummer også etablering af et psykiatrisk afsnit i Gødstrup og psykiatrisk center på Aarhus Universitetshospital samt etablering af Dansk Center for Partikelterapi.

Investeringsplanen er presset af behov og ønsker til mange nye anlægsprojekter, ibrugtagning af nye hospitaler og vedligeholdelsesprojekter.

Med budgetforliget har regionsrådet vedtaget en ny strategi. I 2017 – 2019 vil der blive lagt en detaljeret plan med information om årstal og beløbsrammer for projekterne. Men fra 2020 – 2026 er der tale om en mere overordnet oversigt uden fastlagt fordeling mellem årene.

- Den nye tilgang gør det nemmere at revurdere fordelingen over årene, hvis der opstår nye presserende behov. Det er klogt, også fordi vi undgår at skuffe nogen, siger Bent Hansen.

Budgettet 2. behandles i regionsrådet 27. september 2017.