27.09.2017

Tirsdag aften blev Horsens Ny Teater tildelt prisen som den mest inkluderende virksomhed i Region Midtjylland. Det skete, da virksomheder i projektet "Rummelig imidt" var samlet for at dele de foreløbige erfaringer med at tage mere socialt ansvar for borgere på kanten af arbejdsmarkedet.

Horsens Ny Teater har konkret sikret en kvinde i jobprøvning efter langt sygeforløb et fuldtidsvikariat og skabt fleksjob til en ung hjerneskadet efter arbejdsprøvning. Blot for at nævne to eksempler.c

- I en mere og mere kunstig verden, bliver den menneskelige kapital mere og mere vigtig - og Horsens Ny Teater har set, hvor stor værdi det giver i virksomheden, sagde Ole Christiansen, der som leder af projekt "Rummelig imidt" overrakte prisen ved et netværks-arrangement i Løsning for virksomheder, der deltager i projektet.

Region Midtjyllands projekt "Rummelig imidt" skal få borgere fra offentlig forsørgelse og ind på arbejdsmarkedet – fordi det både er værdifuldt for den enkelte, for virksomheden og for samfundet.

Socialt ansvar kan betale sig

Foreløbig er godt 100 små og mellemstore virksomheder med i "Rummelig imidt". Virksomhederne samarbejder kommune-vis i en task force med et bestemt tema. Fx autisme i Viborg og dagpengemodtagere over 50 år i Skive. I Horsens handler det om at få borgere fra kontanthjælp til job – og det arbejde er Horsens Ny Teater en del af.

- Socialt ansvar er egentlig noget, vi har taget længe. Vi vil gerne hjælpe til, at et menneske kan bryde den sociale arv og opleve, at de også bidrager med noget. Det er en kæmpe glæde for alle medarbejdere at være med, og ingen tænker for eksempel over, at kollegaen i billetlugen har en hjerneskade, fortæller direktør Lone Wessel fra Horsens Ny Teater.

I Horsens Kommunes task force er målet, at 100 kontanthjælpsmodtagere har fået job inden årets udgang. Foreløbig er 80 kommet ud i småjobs. Kommunen ser ud til at kunne spare ca. 2,9 mio. kroner om året i udbetalt kontanthjælp, fordi 30 procent af de 80 borgere er gået fra småjob til fuld selvforsørgelse. 

Repræsentanter fra flere kommuners task forces fortalte ved arrangementet i Løsning om deres erfaringer og initiativer ift. at tage socialt ansvar som led i projekt "Rummelig imidt". Der laves følgeforskning på projektet, så vigtig viden kan deles langt ud over Region Midtjyllands grænser. Foto: Region Midtjylland. 

Socialt ansvar kræver viden og vilje

På papiret har kommuner og jobcentre ansvaret, når en psykisk sårbar, en autist eller en døv skal i job. Ifølge Danmarks Statistik var der i 2015 alene i Region Midtjylland 225.000 i alderen 16-64 år, der er uden for arbejdsstyrken eller ledige. Mange af dem har vanskeligt ved at komme i arbejde af mange forskellige årsager.

- Det er ikke altid let for en virksomhed se, hvad det kræver, eller hvad gevinsten er ved at tage det sociale ansvar. Men "Rummelig imidt" er med til at få virksomheder i gang og få samlet data på, hvad der virker for forskellige grupper af udsatte. Målet er, at hele arbejdsmarkedet og ikke kun virksomheder og jobcentre i Region Midtjylland kan blive klogere, pointerer udviklingsdirektør i Region Midtjylland Kim Kofod Hansen.

De konkrete mål for "Rummelig imidt" er, at:
• 600 borgere kommer i indslusningsforløb og 550 gennemfører forløbet
• 120 borgere i Region Midtjylland kommer i fleksjob
• 220 virksomheder begynder at arbejde aktivt med at få de mere svage ledige i job.


Fakta om Rummelig imidt

  • Projektperioden er 2016-2019, og LO Midtjylland er operatør. og skal sikre, at projektet bliver gennemført.
  • Projektet har lige nu 10 ”task forces” i kommuner i Region Midtjylland. En task force er et virksomhedsnetværk med virksomhedsledere, jobcenter og andre nøglepersoner.
  • Hver task force beskæftiger sig med en særlig gruppe - fx unge autister (Viborg), borgere med psykiatriske diagnoser (Hedensted), kontanthjælpsmodtagere (Horsens) og dagpengemodtagere over 50 år (Skive).
  • Der er også task forces i Odder, Randers, Herning, Ikast-Brande, og task forces på vej i Holstebro og Favrskov.
  • Inden for hvert område samles den viden og erfaring, virksomhederne får i projektet, og der laves følgeforskning.
  • Målet er, at den nye viden skal brede ud til hele landet.
  • Projektet har et budget på 39 mio. kroner. 50 procent kommer fra Den Europæiske Socialfond, 25 procent fra Region og den resterende del fra bl.a. kommuner og staten.
  • Læs mere på: www.rummeligimidt.dk