26.09.2017

Den erfarne hydrogeolog og chefkonsulent Rolf Johnsen bliver ny kontorchef for Miljø i Region Midtjylland. Han får blandt andet ansvar for at løse regionens myndighedsopgaver i tæt dialog med kommuner og borgere.

Efter at have taget del i Region Midtjyllands opgaver på miljøområdet siden regionens dannelse i 2007 tiltræder 45-årige Rolf Johnsen 1. november som kontorchef for blandt andet regionens opgaver inden for råstoffer og håndtering af forurenede grunde.

Dermed sætter han sig i spidsen for en række myndighedsopgaver som regionen løser i tæt samarbejde med både stat, kommuner og berørte borgere. En opgave, han blandt andet har rustet sig til som en af de centrale initiativtagere til det store midtjyske klimatilpasningsprojekt C2C CC, hvor Region Midtjylland koordinerer samarbejdet mellem 31 partnere.

- Mine mange år i Regionens miljøafdeling giver mig en god ballast, og jeg glæder mig til at kunne påtage mig et ledelsesansvar for at drive udviklingen i afdelingen og i forhold til vores mange samarbejdspartnere, siger Rolf Johnsen.

Indsigt og engagement

Miljødirektør i Region Midtjylland Jytte Gad Lauridsen glæder sig til at indlede ledelsessamarbejdet med sin nye kontorchef.

- Afdelingens opgaver inden for miljø og klima fordrer et godt og dialogbaseret samarbejde med særligt kommunerne, men også en række andre aktører - eksempelvis virksomheder, videninstitutioner og ikke mindst de berørte borgere. Det ved jeg, at Rolf kan løfte, og jeg glæder jeg mig til at kunne trække på hans store engagement og indsigt, siger hun.

Rolf Johnsen overtager som kontorchef det personalemæssige ansvar for miljøkontoret i Regionshuset i Horsens og træder samtidig ind i chefgruppen i Miljø og fællesledelsen for Regional Udvikling.

Fakta

  • Rolf Johnsen er uddannet Geolog fra Aarhus Universitet og Universitetet i Reading (UK) med speciale i hydrogeologi og grundvandsmodeller
  • Han har endvidere en MBA i ledelse fra Aarhus Universitet.
  • november tiltræder han som kontorchef i Region Midtjyllands miljøafdeling i Regionshuset i Horsens.
  • Region Midtjyllands miljøafdeling består i alt af cirka 50 medarbejdere fordelt på kontorer i Horsens, Holstebro og Viborg
  • Afdelingen løser i samarbejde med kommuner og andre aktører opgaver vedrørende klimatilpasning samt alle myndighedsopgaver inden for  råstof- og jordforureningsloven.
  • Herunder grundvandsbeskyttelse, påvirkning af indeklima, råstofplanlægning, råstoftilladelser og tilhørende udviklingsprojekter

Flere oplysninger

Jytte Gad Lauridsen, miljødirektør i Region Midtjylland, tlf. 2171 7707

Rolf Johnson, kontorchef i miljø, Region Midtjylland, tlf. 2962 0830