16.04.2018

Undersøgelse af medicinsk cannabis som behandling til multipel sklerose og rygmarvsskade har modtaget støtte.

Kan man afhjælpe de svære smerter og den invaliderende spasticitet, som findes ved multipel sklerose og rygmarvsskade? Det spørgsmål kan en landsdækkende undersøgelse være med til at afdække. Undersøgelsen vil foregå på alle skleroseklinikker i Danmark samt begge danske højtspecialiserede klinikker for rygmarvsskade i Vest- og Østdanmark.

Til undersøgelsen er modtaget 3,8 millioner kroner i støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til videnskabelig erfaringsopsamling på forsøgsordningen med medicinsk cannabis.

Pengene skal bruges til at undersøge om medicinsk cannabis virker på smerte og spasticitet hos patienter med multipel sklerose eller rygmarvsskade og ligeledes, hvordan medicinen virker på kroppen hos patienterne.

På vegne af koordinationsgruppen for undersøgelsen udtaler overlæge, Ph.D. Kristina Svendsen, Skleroseklinikken AUH og forskningsoverlæge, Ph.D. Helge Kasch, Vestdansk Center for Rygmarvsskade:

”Vi er meget glade for at have fået støtte til gennemførelsen og går nu i gang med den praktiske tilrettelæggelse, herunder samarbejdsaftaler mellem de deltagende afdelinger. Vi har kontakt til de firmaer, som vil kunne levere den medicin, vi skal anvende i undersøgelsen. Vi har allerede i vore klinikker og ambulatorier patienter, som har tilkendegivet interesse for deltagelse i undersøgelsen.”

Projektet udgår fra Aarhus Universitetshospital; Neurologisk afdeling, Klinisk Farmakologisk afdeling og Dansk Smerteforskningscentersamt Vestdansk Center for Rygmarvsskade i et tæt samarbejde med Dansk Multipel Sclerose Center og Klinik for Rygmarvsskade på Rigshospitalet.

På vegne af koordinationsgruppen:

Link til forsøgsordning: