Region Midtjylland har i dag 32 dygtige førstehjælperkorps, der står klar til at hjælpe ved hjertestop. Med inspiration herfra vil regionsrådet nu styrke indsatsen for alle borgere, der får hjertestop. Derfor søger regionsrådet om at blive en del af Trygfondens Hjerteløberprojekt.

Hvis du får et hjertestop under løbeturen eller hjemme i badeværelset, er hurtig hjælp afgørende. I 2001 overlevede kun fire procent et hjertestop uden for hospital. Det tal er nu tredoblet til 12 procent. I mange tilfælde er det familie, naboer eller forbipasserende, der træder til i de første kritiske minutter og giver hjertemassage og stød med hjertestarteren.

Region Midtjylland har allerede i dag et meget velfungerende samarbejde med 32 førstehjælperkorps, som skaber tryghed og redder liv i de tyndtbefolkede dele af regionen. Med afsæt i de gode erfaringer herfra ønsker regionsrådet nu at styrke den frivillige livreddende indsats fra øst til vest og giver dermed også et regionalt bidrag til Aarhus som frivillighovedstad i 2018.

Flere kan få hjælp ved hjertestop

Regionsrådet har derfor i dag besluttet at tilslutte sig Trygfondens hjerteløberprojekt. Det nye koncept gør det muligt at tilbyde alle borgere over 18 år at blive hjerteløber. Det vil øge sandsynligheden for, at flere midtjyder med hjertestop får livreddende førstehjælp i tide, uanset hvor de befinder sig i regionen.

- Hver dag falder omkring 10 danskere om med hjertestop uden for hospitalet. Med hjerteløberprojektet får alle interesserede mulighed for at bidrage til livreddende førstehjælp. Det kan betyde, at endnu flere midtjyder, hvor der er mistanke om hjertestop, vil få hjælp i de første kritiske minutter, indtil ambulancen kommer frem, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget.

Han understreger, at alle frivillige, der i dag deltager i et af de nuværende førstehjælperkorps, får mulighed for at fortsætte i den nye ordning.

Stor interesse for at gøre en forskel

Per Sabro Nielsen er lægefaglig direktør i Præhospitalet, som driver regionens nuværende 112-førstehjælperkorps. Han oplever en bølge af interesse for indsatsen, og siger:

- Vores 112-førstehjælpere har gennem mange år ydet en vigtig indsats i de små byer, som vi værdsætter højt. Samtidig får vi rigtig mange henvendelser fra borgere, der gerne vil gøre en frivillig indsats og hjælpe ved hjertestop. Vi forventer derfor, at der er en god grobund for at bygge videre med et midtjysk hjerteløberprojekt, som kan blive en stærk supplerende indsats til den professionelle akuthjælp.

Efter regionsrådets beslutning vil Præhospitalet i samarbejde med Trygfonden arbejde på, at de første frivillige hjerteløbere kan sendes af sted i løbet af efteråret. Indtil Hjerteløberordningen er i fuld drift, fortsætter de nuværende 112-førstehjælperordninger uændret.

Om Hjerteløbere og livreddende førstehjælp

  • Omkring 10 danskere falder hver dag om med hjertestop uden for hospitalet, tre ud af fire i eget hjem.
  • Når Præhospitalets AMK-vagtcentral får meldinger på et hjertestop varsles nærmeste hjerteløbere via en app.
  • Én af hjerteløberne bliver guidet til den nærmeste hjertestarter, andre får adressen, så de kan løbe direkte hen til personen med hjertestop.
  • Formålet er at give livreddende førstehjælp med hjertemassage og hjertestarter, indtil ambulancen eller lægebil/akutbil når frem.
  • Det anbefales, at Hjerteløbere uddanner sig via de mange kurser, der tilbydes i forskellige regi.
  • AMK-vagtcentralen har overblik over alle tilgængelige hjertestartere, som er registreret på hjemmesiden www.hjertestarter.dk.
  • Hjerteløberprojektet er allerede etableret i Region Hovedstaden, hvor knap 18.000 frivillige nu er tilknyttet via Hjerteløber-app'en.

 

Yderligere information