Sundhedsområdet brugte en kvart procent mindre end budgetteret og Region Midtjyllands regnskab for 2017 ballancerer. Regionsrådet roser medarbejdere og ledelse for indsatsen.

Regionens årsregnskab er godkendt af regionsrådet.

Både årsrapport og årsregnskab er interessant læsning, fordi de tilsammen tegner et billede af de opgaver og resultater, Region Midtjylland opnåede i 2017.

For eksempel behandlede hospitalerne i 2017 over 500.000 borgere, 32.000 blev behandlet i psykiatrien og knap 18 mio. passagerer kørte med regionale busser og tog.

Kvart procent

Region Midtjyllands årsregnskab for 2017 ender i balance eller med beskedne overskud. Sundhedsområdet, som i runde tal havde 23,5 mia. kr. til driften, lukkede regnskabet med et overskud på 62,5 mio. kr. Omregnet svarer det til en afvigelse på ca. en kvart procent.

Også Regional Udvikling og Socialområdet har holdt sig inden for deres økonomiske rammer, og alt det er resultater, som regionsrådsformand Anders Kühnau (S) er tilfreds med.

Ros til medarbejdere

En stor del af æren for både budget-balance og resultater tilfalder regionens ansatte, lød det fra flere sider, da Regionsrådet forleden godkendte regnskab og årsrapport.

Også fra regionsrådsformand Anders Kühnau, selvom han var forhindret i at deltage i mødet:

- Jeg vil gerne takke medarbejderne for at klø på, selv om det ind imellem kan se svært ud. Alle gør de en stor indsats for at skabe mest mulig sundhed, tryghed, vækst og udvikling for de penge, vi har, siger regionsrådsformanden.

Aftaler holder

Med regnskabsresultatet overholder Region Midtjylland sin andel af aftalen med regeringen om økonomien på både sundhedsområdet og Regional Udvikling i 2017.

Fakta

Region Midtjyllands årsrapport beskriver regionens økonomi, årets resultater og regionens arbejde med målbilleder i detaljer. Tryk her for at se årsrapporten på Region Midtjyllands hjemmeside.

Sundhed

  • Sundhed ender 2017 med et overskud på 62,5 mio. kr. ud af sundhedsområdets driftsbudget på 23,5 mia. kr. Det er en afvigelse på en kvart procent af budgettet.
  • Region Midtjylland har overholdt sin andel aftalen med regeringen om økonomien på sundhedsområdet i 2017.
  • Samlet har hospitalerne balance i økonomien, mens der er sket et fald i udgifterne til tilskudsmedicin, dvs. medicin købt på apoteket, administration m.v.

Regional udvikling

  • Regional udvikling ender med 0,7 mio. kr. i overskud.
  • Region Midtjylland overholder sin andel af aftalen med regeringen om økonomien på området.

Socialområdet

• Socialområdet præsterer et plus på ca. 6,5 mio. kr.


Flere oplysninger

Politiske spørgsmål

Regnskabstekniske spørgsmål

  • Økonomidirektør Mette Jensen, tlf. 2026 4358