12.04.2018

Et enigt udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland advarer mod udspil fra forenklingsudvalg:

"Udspil til forenkling af erhvervsfremmen er ren centralisering. Desværre på bekostning af både de stærke og velfungerende regionale partnerskaber, samarbejdet på tværs af kommunegrænser og den demokratiske kontrol med de skattekroner, der går til erhvervsudvikling."

(Fra højre): Jørgen Nørby (V), Morten Flæng (S), Torben Nørregaard (V), Flemming Knudsen (S), Carsten Kissmeyer (V), Hanne Roed (R), Arne Lægaard (V), Claus Kjeldsen (S) og Rasmus Foged Lauritzen (ALT).

Fra højre: Jørgen Nørby (V), Morten Flæng (S), Torben Nørregaard (V), Flemming Knudsen (S), Carsten Kissmeyer (V), Hanne Roed (R), Arne Lægaard (V), Claus Kjeldsen (S) og Rasmus Foged Lauritzen (ALT). 

I Region Midtjylland har vi med succes opbygget et stærkt fællesskab på tværs af kommunegrænserne. Det fælleskab er vigtigere end nogensinde i dag, hvor vores virksomheder skal sikres de rette kompetencer, gennemgribende digitalisering og global konkurrencekraft.

Desværre lægger Forenklingsudvalget op til en centralisering af den offentlige erhvervsfremme, der betyder dødstødet til den "midtjyske model" for erhvervsudvikling, som vi har opbygget gennem mere end 10 år. En model, hvor kommunernes rolle i den direkte rådgivning til virksomheder spiller sammen med de mere overordnede vækstinitiativer i regionen. Samtidigt en model, der dokumenteret skaber øget omsætning, øget beskæftigelse og øget vækst.

Det ved vi, fordi Erhvervsstyrelsen måler effekten. I perioden 2007-2013 skabte virksomheder, der deltog i de midtjyske initiativer 6.700 nye arbejdspladser og 9,5 mia. kroner i meromsætning sammenlignet med virksomheder, der ikke deltog.

Hvor er den demokratiske kontrol?

Som politikere er vi ikke altid helt enige om erhvervsudviklingen på tværs af den store midtjyske region. Men vi finder altid frem til løsninger og fælles retning.  Det skaber vækst. Det er den midtjyske model.

På den baggrund har vi igangsat erhvervs-programmer med kritisk masse og solid forankring i de styrker, der kendetegner vores landsdel. Programmer, udviklet i øjen- og talehøjde med vores uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer og regionens store såvel som små virksomheder.

Får forenklingsudvalget held til at samle midlerne til regional erhvervsudvikling i staten, vil det i sagens natur betyde mindre opmærksomhed på disse lokale styrkepositioner. Ikke kun i Midtjylland, men i hele Danmark. Samtidigt medfører udspillet forringet demokratisk kontrol med de mange penge, der bruges på erhvervsudvikling. Vel at mærke penge, som borgerne i de enkelte regioner og kommuner har betalt i skat.

Hverken for langt fra eller for tæt på

Det helt afgørende problem med forenklingsudspillet er dog, at centraliseringen skader samarbejdet på tværs af kommunerne. Det kan ikke undgås, når én national bestyrelse – som foreslået af Forenklingsudvalget – skal udstikke retningen for vækst i hele Danmark med udgangspunkt fra en styrelse i København.

Hvis vi for alvor skal løfte væksten i Danmark er der derimod behov for en enhed, der både holder fast i den overordnede udviklingsdagsorden og samtidigt har en lokal forankring, der sikrer det nødvendige engagement hos de enkelte virksomheder, organisationer og uddannelses- og vidensinstitutioner. Det har den midtjyske model bevist, at den kan.

For eksempel med den Midtjyske Teknologipagt. Her arbejder mere end 30 offentlige og private partnere sammen om i fællesskab at løse udfordringerne med kvalificeret arbejdskraft, digitalisering og automatisering.

Forenklingen er i gang

Andre partnerskaber – også på tværs af de fem regioner – fokuserer på at styrke udviklingen af de danske erhvervsmæssige styrkepositioner. Her er udgangspunktet, præcis som Forenklingsudvalget efterlyser, færre klynger og aktører og bedre overskuelighed for den enkelte virksomhed.

I Midtjylland er den model allerede virkelighed. På fødevareområdet har de fem regioner i samarbejde med branchen samlet erhvervsfremme-indsatsen i én stærk landsdækkende klynge. Dermed får fødevarevirksomheder og -iværksættere nemmere adgang til den rette hjælp. Det er klog forenkling.

Vi er nemlig helt enige i, at erhvervsfremmen skal være så effektiv og så enkel som overhovedet muligt for virksomhederne. Men den centralisering, som Forenklingsudvalget lægger op til, vil gøre det på bekostning af både de stærke og velfungerende regionale partnerskaber, samarbejdet på tværs af kommunegrænser og den demokratiske kontrol med de skattekroner, der går til erhvervsudvikling. Det dur ikke!