23.08.2018

Bebudet forundersøgelse giver lys for enden af tunnelen for Kattegatkomitéen, hvor Region Midtjylland gennem 10 år har arbejdet for en fast forbindelse over Kattegat. Regionsrådsformand opfordrer til at se bredt på mulighederne.

Det skaber glæde i Region Midtjylland, at regeringen vil afsætte 60 mio. kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat. En grundig undersøgelse har nemlig været et primært mål for den Kattegatkomité, som Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen tog initiativ til at nedsætte i 2008.

- Med regeringens udmelding er vi kommet et stort skridt nærmere realiseringen af en fast forbindelse mellem det store østjyske vækstområde og landets hovedstad. Det er jeg selvfølgelig glad for. Samtidigt er det udtryk for, at Kattegatkomitéen er lykkedes med første etape af det lange seje træk, som en infrastrukturinvestering af denne kaliber er, siger formand for regionsrådet Anders Kühnau (S).

Fordomsfri analyse

Torsdag var Transportminister Ole Birk Olesen (LA) kaldt i samråd af Folketingets Transportudvalg. Ministeren lægger i første omgang op til en brugerfinansieret vej-forbindelse, men en kombineret vej- og baneforbindelse indgår også i en igangværende screening. Når den endelige screening foreligger, sandsynligvis i oktober, bliver det besluttet, om forundersøgelsen skal sættes i gang.

- Jeg er overbevist om, at en Kattegatforbindelse, der kombinerer vej- og baneforbindelse vil have størst positiv betydning for både sammenhængskraften og væksten i hele Danmark, og forhåbentligt bliver sådan en forbindelse en realitet inden alt for mange år. Men samtidigt er det afgørende, at vi nu fordomsfrit får lavet grundige beregninger og analyser af de forskellige løsninger, og derfor hilser jeg regeringens udmelding velkommen, siger Anders Kühnau.

Fakta

  • Regeringen har i sit finanslovsudspil for 2019 afsat 60 mio. kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse over Kattegat.
  • Forundersøgelsen vil kunne igangsættes i starten af 2019, men det afhænger af resultatet af en igangværende screening.
  • I marts 2018 kom der således nye beregninger, som med opdaterede tal for eksempelvis biltrafik viste, at en Kattegatforbindelse kræver et statstilskud på 42 mia. kroner (dette tal har tidligere været vurderet til 51 mia. kroner.)
  • Sammen med de nye tal fremlagde regeringen en skønsmæssig beregning for en ren vejforbindelse.
  • Dette overslag viste, at en ren vejforbindelse vil kunne betales alene ved brugerbetaling.
  • Derfor satte transportministeren et screeningsarbejde i gang, som skal undersøge potentialet ved en ren vejforbindelse, hvori bl.a. indgår opdateret anlægsskøn og trafikprognose. Arbejdet blev senere udvidet til også at omfatte en kombineret vej- og jernbaneforbindelse.
  • Det samlede screeningsarbejde forventes færdigt i efteråret.

Læs mere om Kattegatkomitéen

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768, mail.  kuhnau@rr.rm.dk