28.08.2018

Tre kirurgiske afdelinger på Aarhus Universitetshospital planlægger med nedsat operationskapacitet i en periode på grund af efterårets store udflytningsryk til nybyggeriet i Skejby. Den nedsatte kapacitet er nødvendig for at sikre sikkerheden for både patienter og medarbejdere.

Flytningerne i efteråret betyder, at de sidste hospitalsafdelinger flytter fra tidligere Århus Amtssygehus i Tage-Hansens Gade til Skejby, og at operationsgangene i den sydlige del af nybyggeriet i Skejby tages i brug af afdelinger, som behandler sygdomme i bækkenet. Samtidig etablerer hospitalet en operationsgang til børneoperationer og kejsersnit tæt ved Fødeafdelingen og Børn og Unge.

Mave- og Tarmkirurgi, som flytter fra Tage-Hansens Gade til Skejby, planlægger i forbindelse flytningen med 70 procent drift i to uger. Afdelingen har udført ekstra operationer forud for flytningen for at reducere stigningen i ventetid i forbindelse med flytningen.

På Kvindesygdomme og Fødsler og Urinvejskirurgi er der planlagt med cirka 50 procent operationsaktivitet i ugerne 34-41 i forhold til normal drift. Dette svarer til cirka 100 gynækologiske operationer og 250 urinvejskirurgiske operationer.

- Ved planlægningen af efterårets flytninger har vi trukket på erfaringer fra forårets flytninger. I en begrænset periode vil de afdelinger ikke kunne operere på fuld kraft, men det er en kontrolleret aktivitetsnedgang, hvor vi sikrer, at vi også under flytningerne har mulighed for at tage os af alle akutte patienter og af alle kræftpatienter, siger hospitalsdirektør Poul Blaabjerg.

Aftaler med andre hospitaler

For at begrænse antallet af udskudte operationer har Regionshospitalet Randers og Hospitalsenheden Vest i Region Midtjylland velvilligt stillet operationsstuer og operationspersonale til rådighed for kirurger og patienter fra Aarhus Universitetshospital, ligesom der er indgået en aftale med Aalborg Universitetshospital, som overtager højt specialiserede operationer af cirka 25 gynækologiske kræftpatienter.

- Ligesom vi har et godt samarbejde på tværs i regionen og med Aalborg Universitetshospital om patienter i det daglige, så får også i denne ekstraordinære situation en uvurderlig hjælp fra de øvrige hospitaler til gavn for patienterne, siger Poul Blaabjerg.

Alligevel vil den midlertidige nedlukning af operationskapacitet ikke kunne undgå at medføre stigning i ventetid for visse operationer. Aarhus Universitetshospital arbejder derfor med at undersøge mulighederne for ekstra operationer både på hospitalet og i samarbejde med Region Midtjyllands øvrige hospitaler og Aalborg Universitetshospital.

Fakta om efterårets udflytninger

  • Uge 34: Tre urinvejskirurgiske operationsstuer flyttede til ny placering i Skejby
  • Uge 35: Tre operationsstuer på Kvindesygdomme og Fødsler og Hjertesygdommes sengeafsnit 3 flytter til nye placeringer i Skejby
  • Uge 35: Klinik for Hud- og Kønssygdomme og forskning flytter fra P.P. Ørums Gade til Skejby
  • Ultimo september: Tage-Hansens Gade og P.P. Ørums Gade lukker efter al udflytning til Skejby
  • Efterårets flytninger berører 1.300 arbejdspladser både internt på Aarhus Universitetshospital i Skejby og mellem matrikler

Yderligere oplysninger

  • Poul BlaabjergHospitalsdirektør, Aarhus Universitetshospital 
    Mobil: 5131 3506, Mail: poul.blaabjerg@rm.dk