23.08.2018

Region Midtjylland støtter en række aktiviteter og projekter på Kulturmødet på Mors, der starter i dag.

Når Kulturmødet i aften åbner på Mors bliver det med stærk midtjysk tilstedeværelse. Både i form af Europæisk Kulturregion, hvor Region Midtjylland og de 19 kommuner viderefører samarbejdet fra Kulturhovedstadsåret 2017 og i form af en række kultursatsninger, som Regionsrådet har besluttet at støtte økonomisk. 

Torsdag middag på Kulturmødet på Mors. Europæisk Kulturregion er klar til rykind i Lysskoven ved kulturpladsen. Foto: Mikkel Ottow 

Europæisk Kulturregion står således for indholdet på en selvstændig scene, Lysskoven, på Kulturmødet. Det sker med et tætpakket program med både masser af underholdning og kulturpolitiske debatter og oplæg – blandt andet af direktøren for Kultur og Kreativitet i EU-Kommissionen, Michel Magnier.

Læs mere om Europæisk Kulturregion på Kulturmødet 

Et vigtigt fokusområde

Formand for Udvalget for Regional Udvikling i region Midtjylland Jørgen Nørby (V) understreger, at kulturen er et prioriteret område for regionsrådet, hvilket også er baggrunden for den stærke tilstedeværelse på de kommende dages Kulturmøde.

- Kulturmødet på Mors har udviklet sig til et vigtigt kulturpolitisk forum for hele Danmark. Der skal vi som en region med store ambitioner på området selvfølgelig være repræsenteret, og jeg er stolt af det stærke program, der folder sig ud de kommende dage. Både i form af nyskabende kulturprojekter og med vigtige debatter om kulturens rolle i samfundsudviklingen, siger Jørgen Nørby.

Lokalsamfund, verdensmål og fremtidens museer

Allerede i april besluttede Regionsrådet at støtte fire aktiviteter på Kulturmødet direkte med samlet 150.000 kroner, der således kommer udover engagementet i Europæisk Kulturregion. Dertil kommer en netop vedtaget bevilling på 200.000 kroner til festivalen Nyland Forum, der i løbet af september og oktober i en række kommuner sætter fokus på de kulturelle vilkår i landdistrikterne, og som også indgår i Europæisk Kulturregions program på Kulturmødet.

De fire støttede projekter derudover er:

  • "Huseum", der præsenteres af Midtjyske Museers Udviklingsråd. Her åbnes et midlertidigt museum i et privat hjem i Nykøbing Mors, hvor publikum inviteres indenfor, for at drøfte hvilke genstande der kan være med til at fortælle noget væsentligt om den tid, vi lever i. Samtidig vil der i husets carport blive arrangeret debatter om museer og kultur.
  • Scenekunstnetværket (SceNet) arrangerer debatter om, hvordan scenekunsten kan bidrage til udvikling af lokalsamfund med udgangspunktet i konkrete Nord- og Midtjyske erfaringer
  • Netværk for Børne- og Ungekultur i Midtjylland (BUM)gennemfører tre paneldebatter med unge som oplægsholdere og paneldeltagere om kunst, bæredygtig dannelse samt FN's verdensmål.
  • Endelig samarbejder Regionen også med "Netværket om Kultur og Sundhed" og projektet "Tid til Læsning" om aktiviteter på Kulturmødet. Her er målet, at undersøge hvordan eksempelvis læsegrupper kan hjælpe udsatte eller stressramte.

Strategisk samspil

Fælles for de regionalt støttede kulturaktiviteter er, at de spiller sammen med regionens overordnede bestræbelser på kulturområdet. Herunder styrkelse af samarbejde mellem kommunerne, opbygning af netværk og viden samt varig udvikling af kulturlivet i hele regionen - både i de større byer og i landdistrikterne.

- De seneste år og ikke mindst 2017 viste, at vi kan opnå nogle fantastiske ting, når vi samarbejder om kultur på tværs af kommunegrænserne i regionen. Her kan regionen medvirke som en samlende og koordinerende kraft, og derfor bliver kultur også i fremtiden et vigtigt fokusområde, siger Jørgen Nørby.

Læs mere om Europæisk Kulturregion på www.kulturregion.dk