15.08.2018

Ny organisering og en "slankning" af afdelingen Regional Udvikling på vej. Nuværende udviklingsdirektør Kim Kofod Hansen kommer til at stå i spidsen for en samlet afdeling og for at udmønte en ny udviklingsstrategi i Region Midtjylland.

Et politisk forlig om erhvervsfremme mellem Regeringen og Dansk Folkeparti tilbage i maj 2018 betyder, at regionerne fra 1. januar 2019 er frataget arbejdet med indsatser for erhvervsfremme og turisme. Region Midtjylland skal derfor spare 123,7 mio. kroner årligt ud af et samlet budget på 651 mio. kroner til regional udvikling.

- Opgaverne har forandret sig, og vi kommer desværre ikke udenom at skulle afskedige omkring 20 medarbejdere. Vi slanker også afdelingen organisatorisk, så vi går fra seks til fire kontorområder og kontorchefer - og fra en miljødirektør og en udviklingsdirektør til én vicedirektør for hele afdelingen. Det afspejler både de mange vigtige miljø- og udviklingsopgaver, som vi fortsat har ansvaret for, og afspejler også det nye strategiske fokus på bæredygtig udvikling med FN's verdensmål som ramme, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Tilpasning af organisation til fornyet fokus

Regionen skal fortsat løse opgaver i forhold til fx kollektiv trafik og mobilitet, miljø, jordforurening, kultur, uddannelse og sundhedsinnovation. Regionen skal også arbejde med at sikre grøn omstilling, klimatilpasning, udvikling af områder uden for de større byer samt arbejde for, at virksomhederne i regionen får adgang til de nødvendige kompetencer. 

Kim Kofod Hansen bliver udviklingsdirektør for de fire kontorer i Regional Udvikling fra 1. januar 2019. Foto: Region Midtjylland 

De områder samles i fire drifts- og udviklingskontorer med hver sin kontorchef og med én direktør i spidsen med titlen udviklingsdirektør. 52-årige Kim Kofod Hansen fortsætter som udviklingsdirektør for den samlede afdeling.

- Jeg glæder mig til at arbejde med en samlet Regional Udvikling. Vi har mange spændende drifts- og udviklingsopgaver omkring alt fra råstofområdet til kultur. Samtidig er der spændende opgaver på vej inden for fx sundhedsinnovation, og vi arbejder sammen med politikerne om en ny udviklingsstrategi for Region Midtjylland, hvor den bæredygtige dagsorden bliver vigtigere end nogensinde. Det glæder jeg mig til at sætte gang i sammen med både politikere, medarbejder og ikke mindst alle vores gode samarbejdspartnere som kommuner, viden- og uddannelsesinstitutioner og organisationer, siger Kim Kofod Hansen.

Medarbejderne i Regional Udvikling får i løbet af de kommende uger svar på, hvor i organisationen de placeres, og hvem der skal afskediges. Regional Udvikling vil i de kommende måneder tilpasse sig den nye organisering, som formelt træder i kraft fra årsskiftet. Indtil 1. januar 2019 skal Regional Udvikling fortsat varetage de nuværende opgaver som hidtil.

Ill. af ny organisering af Regional Udvikling fra 1. januar 2019