23.08.2018

Region Midtjyllands grønne regnskab viser flotte resultater på energiforbruget. Men der skal øget fokus på genanvendelse og klimavenlige indkøb.

Region Midtjylland arbejder aktivt for at blive grønnere og mere klimavenlig. Både i samfundet generelt, hvor regionen samarbejder med kommuner og virksomheder om grøn omstilling, og i forhold til regionens egne aktiviteter. Her giver det årlige grønne regnskab retning for arbejdet. Onsdag drøftede Regionsrådet 2017-udgaven, der for første gang indeholder opgørelser af regionens klimaaftryk og genanvendelse.

- Det grønne regnskab viser, at der bliver arbejdet godt med energi- og miljø i hele organisationen, men vi er stadig langt fra mål på nogle af de mere komplekse områder. For eksempel i forhold til genanvendelse, siger formand for Regionsrådet, Anders Kühnau (S).

Opgørelsen viser, at regionen har fastholdt sit energiforbrug på trods af investeringer i store energislugere – for eksempel nye scannere på hospitalerne. Samtidigt afslører regnskabet et relativt stort klimaaftryk, ligesom det viser potentiale for øget genanvendelse. I dag sendes 18 pct. af regionens affald således til genanvendelse. Det er nogenlunde på linje med de øvrige danske regioner, men fortsat for lavt. 

Region Midtjylland arbejder for øget genanvendelse. Bl.a. med et projekt på AUH målrettet plastemballage. Foto. Michael Harder.

Region Midtjylland arbejder for øget genanvendelse. Bl.a. med et projekt på AUH målrettet plastemballage. Foto. Michael Harder.

Strategisk satsning

Regionsrådsformanden understreger, at der allerede er sat gang i en række aktiviteter, der skal gøre regionen grønnere. Både via konkrete projekter og på et mere overordnet plan, hvor genanvendelse og cirkulær økonomi spiller en fremtrædende rolle i den kommende regionale udviklingsstrategi, der har FNs 17 verdensmål som ramme.

- De 18 pct. genanvendelse er i høj grad udtryk for, at vi nu er ved at have høstet de lavest hængende frugter. Vi er i fuld gang med at udvikle de redskaber, der skal til for at få tallet til at stige, men det er en kompleks opgave, som skal løses samtidigt med, at hospitalerne prioriterer kerneopgaven, som jo er patienterne, siger Anders Kühnau.

Mere klimavenlige udbud

I forhold til klimaaftrykket viser beregningerne, at regionens samlede aftryk er på 592.000 tons CO2. Det svarer til 30.000-35.000 danskeres klimaaftryk.  Indkøb af varer og tjenesteydelser udgør størstedelen med 70 pct. Byggeri og anlæg bidrager med 18 pct. Transport og energiforbrug bidrager derimod kun med henholdsvis 7 pct. og 5 pct.

På den baggrund er regionen i øjeblikket i gang med en detaljeret analyse af, hvordan de enkelte varegrupper belaster klimaet. Målet er at udvikle metoder til at nedbringe klimaaftrykket i forbindelse med kommende udbud.

- Hvis vi skal ændre noget er det afgørende at have et klart billede af udgangspunkter, og det er netop formålet med det grønne regnskab. Vi har i løbet af 2018 sat fokus på udvikling af metoder til at øge genanvendelsen og nedbringe klimaaftrykket. Det fokus styrker vi nu, og jeg er sikker på, at vi vil se væsentlige forbedringer i de kommende års grønne regnskaber, siger Anders Kühnau.

Find hele Region Midtjyllands grønne regnskab 2017 

Fakta

  • Region Midtjyllands grønne regnskab 2017 indeholder oversigter over regionens energiforbrug, forbrug og håndtering af miljøproblematiske stoffer, spildevand, affald samt en oversigt over regionens samlede klimaaftryk
  • Opgørelsen af regionens klimaaftryk viser, at hovedparten skyldes regionens indkøb af varer og tjenesteydelser. Der arbejdes derfor videre med at undersøge hvordan justeringer af udbud kan nedbringe klimatrykket.
  • På affaldsområdet genanvendes 18 pct. af regionens affald. Også her lyder vurderingen, at der er gode muligheder for forbedringer, og der er en række aktiviteter i gang for at afdække mulighederne.
  • Et eksempel et projekt på AUH, der tester en model til at øge genanvendelsen af plastemballage. Læs mere om det her.
  • Region Midtjylland har siden 2011 udgivet et grønt regnskab. Regnskaberne indgår i arbejdet for at understøtte udviklingen mod et bæredygtigt samfund.

Flere oplysninger

  • Chefkonsulent, Anne-Mette Sørensen Langvad, tlf. 2014 1484, mail. am.langvad@ru.rm.dk