Hvert år mister omkring 150 familier i Region Midtjylland et barn under graviditeten, under fødslen eller i dagene efter fødslen.

Oplevelsen kan bringe familierne i dyb sorg og fylde forældrene med et væld af kaotiske tanker og følelser, som kan være svære at mestre alene.

Derfor etablerer de fire fødesteder på regionshospitalerne i Randers, Horsens, Viborg og Herning nu i fællesskab sorggrupper for forældre, der mister et ufødt barn fra graviditetsuge 14 frem til fødslen eller et nyfødt barn i dagene efter fødslen.

Erfaringer fra Aarhus Universitetshospital og Region Syddanmark, hvor man har lignende tilbud viser, at ca. halvdelen af alle par takker ja til tilbuddet og at der er et meget lille frafald i forløbet.

- Det siger mig, at der er behov for et tilbud til forældre, som kommer ud for den værste oplevelse af alle: at miste et ufødt eller nyfødt barn. Derfor er jeg glad for, at vi gennem et samarbejde på tværs af fødestederne på regionshospitalerne fremover kan yde forældre i hele regionen støtte i en meget svær situation, siger formanden for Region Midtjyllands hospitalsudvalg, Henrik Gottlieb Hansen (S).   

Samler familier op

Møderne i sorggrupperne kommer til at foregå i lokaler på Regionshospitalet Silkeborg, som ligger nogenlunde midt mellem de fire fødesteder.

Hvert forløb består af fem mødegange af tre timers varighed. Værterne er enten jordemødre eller barselssygeplejersker fra de fire deltagende regionshospitaler.

- Formålet med sorggrupperne er at få samlet familier op efter traumatisk forløb. Målet er ikke at fjerne familiens sorg, men at hjælpe dem med at komme bedst muligt igennem sorgprocessen. Følelser som meningsløshed, vrede, skyld kan være meget vanskelige at bearbejde alene, og familierne kan opleve psykiske problemer, som de kan have svært ved at takle alene. I sorggrupperne får parrene mulighed for at spejle sig med andre i samme situation, og netop samværet med andre er det allervigtigste, viser erfaringer fra lignende tilbud, siger chefjordemoder Ann Fogsgaard fra Hospitalsenheden Vest, som er med i det nye samarbejde.

Alle berørte forældre bliver kontaktet og tilbudt deltagelse i en sorggruppe inden for en måned efter at de har mistet deres ufødte eller nyfødte barn. 

Ordningen træder i kraft per 1. august.

Flere oplysninger

  • Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland tlf. 2129 9726.
  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Hospitalsenheden Vest, tlf. 7843 4703/3035 1032
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer