19.12.2018

Regionsrådsmedlem Lars Møller Pedersen (S) har anmodet om orlov fra regionsrådet på grund af barselsorlov. 

Birgitte Svenningsen, Fuglesangs Allé 111, 3. th., 8210 Aarhus V, er i valgbogen for regionsrådsvalget den 21. november 2017 anført som 1. stedfortræder for Socialdemokratiet.

Regionsrådet har derfor besluttet, at hun indtræder som stedfortræder på møderne i januar og februar 2019.