21.12.2018

Kattegatkomitéen glæder sig over, at der nu sættes en forundersøgelse i gang for både en vejforbindelse og en kombineret forbindelse til tog og biler.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har netop offentliggjort en strategisk analyse – den tredje i rækken – for en fast Kattegatforbindelse. På baggrund af analysen har Regeringen og Dansk Folkeparti besluttet at sætte to forundersøgelser i gang: En for en ren vejforbindelse og en for en kombineret bane- og vejforbindelse. Undersøgelser, som der på finansloven er afsat 60 mio. kr. til.

- Vi er naturligvis glade for, at analysearbejdet endelig sættes i gang, det har vi i Kattegatkomitéen arbejdet på i de sidste ti år. Det er samtidigt glædeligt, at begge undersøgelser nu bliver sat i gang. For en grundig undersøgelse, som vi i Kattegatkomitéen har arbejdet for, skal undersøge alle muligheder til bunds, så den endelige beslutning kan tages på et oplyst grundlag, siger tidligere trafikminister og formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann.

Målet er sammenhængskraft

Kattegatkomitéens vision er at binde landet sammen til gavn for erhvervslivet og borgerne.

- Det kræver, at rejsetiden bliver væsentlig mindre end i dag. Her vil kun en togforbindelse kunne sikre en rejsetid på cirka én time mellem landets to største byer og dermed skabe et meget større arbejdskraftopland, hvor det er muligt at pendle frem og tilbage over Kattegat. Den mulighed bliver heldigvis også undersøgt nu, siger Jens Kampmann.

Han bakkes op af formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau (S). Han fremhæver, at en hurtig forbindelse også vil være til gavn for samarbejde på uddannelsesområdet og skabe nye muligheder for fritidsrejsende og kulturelle oplevelser.

- I en så stor og langsigtet investering er det nødvendigt at hæve sig lidt op og se, hvad der på sigt er det bedste for Danmark. Det indebærer, at vi inddrager alle muligheder i undersøgelsen. Det er jeg glad for, at der nu lægges op til, siger Anders Kühnau. Han glæder sig desuden over, at regeringen udtrykker ønske om en bred aftale.

- Til en så stor investering, som rækker langt ud i fremtiden, er det vigtigt at have et bredt flertal af Folketingets partier bag, siger Anders Kühnau.

Fakta

  • Den nye analyse viser, at en vejforbindelse over Kattegat vil være et økonomisk rentabelt projekt, som potentielt kan realiseres uden økonomisk bidrag fra staten.
  • En kombineret vej- og baneforbindelse vil ifølge analysen derimod kræve et økonomisk bidrag fra staten i størrelsesordenen 40-50 mia. kr.
  • Prisen for at etablere en fast Kattegatforbindelse som en ren vejforbindelse forventes at blive ca. 62 mia. kr., mens en kombineret vej- og baneforbindelse forventes at koste ca. 136 mia. kr.
  • Kattegatkomitéen er en sammenslutning af politikere, vidensinstitutioner og interesseorganisationer, der siden 2008 har arbejdet for en fast forbindelse med kort rejsetid mellem Jylland og Sjælland.
  • Læs mere på kattegatforbindelse.dk

Flere oplysninger:

  • Jens Kampmann, formand for Kattegatkomitéen, tlf. 2483 0979
  • Anders Kühnau, regionrådsformand i Region Midtjylland, tlf. 2360 2768