06.12.2018

I 2017 fik Region Midtjylland - Danmarks fødevareregion -sammen med Aarhus titlen Europæisk Gastronomiregion. Nu afsætter regionen midler for at sikre, at konceptet kan leve videre de næste tre år. 

Formålet med initiativet Europæisk Gastronomiregion er bl.a. at udvikle landsbysamfund gennem fokus på fødevarer, gastronomi og kultur, men også at skabe nye samarbejder på tværs af områderne turisme, fødevarer, kulturinstitutioner og kunst. Region Midtjyllands bevilling er på i alt tre millioner kroner over tre år.

- Europæisk Gastronomiregion handler ikke kun om restauranter med Michelin-stjerner. Den slags kommer jo af, at der som i Region Midtjylland er en blomstrende underskov af innovative fødevareproducenter og gastronomi- og kulturudviklere. Dét skal vi holde fast i med Europæisk Gastronomiregion, for det skaber udvikling og sammenhængskraft, og det gør vores landsdel attraktiv, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S). 

Gastronomi er med til at udvikle kultur og fællesskaber og ofte med udgangspunkt i et lokalområde. Her er det Institut for Måltider fra Ebeltoft, der lavede indslaget "Nightshades" på Kulturmødet 2018 på Mors - en performance der skulle udfordre menneskers psykologiske tilgang til mad. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Gastronomi er med til at udvikle kultur og fællesskaber og ofte med udgangspunkt i et lokalområde. Her er det Institut for Måltider fra Ebeltoft, der lavede indslaget "Nightshades" på Kulturmødet 2018 på Mors - en performance der skulle udfordre menneskers psykologiske tilgang til mad. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland 

Gastronomi-events i vente

Regionsrådsformanden håber, at man fremover vil se endnu flere stærke lokale identiteter, stolthed og innovation i lokalområderne med fødevarer og gastronomi som omdrejningspunkt. 

Målet er blandt andet at få et eventprogram med minimum 200 årlige begivenheder i regionen, at sende mindst fem lokale kokke til internationale events, at skabe mindst ni internationale ambassadører for regionens gastronomi og at få flere eksperimenterende gastronomiske oplevelser for alle.

Nyt fødevare-fokus efter nytår

Gennem mere end et årti har Region Midtjylland investeret i at skabe vækst og innovation i fødevareerhvervet, så regionen i dag er Danmarks fødevareregion. Men et forlig mellem regeringen og Danske Folkeparti betyder, at regionen fra nytår ikke længere kan arbejde med erhvervsfremme.

- Den ærgerlige centralisering af erhvervsfremme får heldigvis ingen betydning for vores arbejde med Europæisk Gastronomiregion. Som region har vi fortsat en vigtig opgave i at støtte udvikling af lokalsamfund og kultur. Det er præcis det, Europæisk Gastronomiregion kan. Vi kan samtidig udnytte den midtjyske position som internationalt anerkendt fødevareregion, og vi kan se, at fødevarer og gastronomi er en driver for udvikling af lokalsamfund, fællesskaber og kulturinstitutioner, siger Anders Kühnau (S).

Region Midtjylland er med tre mio. kroner den største bidragyder til Europæisk Gastronomiregion. Herudover bidrager andre parter i større eller mindre grad fra 2019-2021. Det er Business Region Aarhus, kommuner via Business Region Midt-Vest, Aarhus Universitet, Syddjurs Kommune, Food Organisation of Denmark og Nationalpark Mols Bjerge. Herudover er målet også at få støtte fra private fonde, Lokale Aktionsgrupper (LAG'er) mv.