06.12.2018

Regionens Udvalg for Regional Udvikling har sammen med Midttrafik og kommunerne fundet et engangsbeløb, der udskyder de vedtagne besparelser til sommeren 2019.

Meget tyder på, at kommunerne i høj grad ønsker at videreføre driften af de ruter, regionen ikke længere kan finansiere. Det vil dog blive med justeringer af serviceniveauet, hvilket kræver tid at planlægge. Derfor vil nye køreplaner ikke kunne træde i kraft 1. april 2019.

Region, kommuner og det fælles trafikselskab Midttrafik har arbejdet på en realistisk løsning, og det har nu båret frugt. Et engangsbeløb på 15 mio. kroner kan udskyde besparelsen til 29. juni 2019, hvor Midttrafik så skifter køreplan.

- Vi gennemfører i regionen en nødvendig besparelse ved at stoppe finansieringen af ruter, der ikke lever op til den regionale opgave. Men vi er alle selvfølgelig interesserede i at give kommunerne tid til at overtage ruter med den service, de ønsker. Derfor er jeg glad for, at vi kan give kommunerne lidt mere luft med en finansiering frem til en ny køreplan kan træde i kraft, siger formand for Udvalg for Regional Udvikling, Jørgen Nørby (V).

Mere indtægt og mindre udgift

Midlerne er bl.a. en kombination af en merindtægt fra Midttrafiks samarbejde med DSB, positiv udvikling på lufthavnsruten til Billund samt uventet mindre forbrug i Midttrafiks administration.

- Det tyder på, at kommunerne ønsker busbetjening i et eller andet omfang, på alle de ruter regionen ikke længere kan finansiere. Nu har vi fundet en løsning, der gør det realistisk at nå, siger næstformand i Udvalget for Regional Udvikling, Flemming Knudsen (S).

Region Midtjyllands Forretningsudvalg drøfter finansieringen af busruterne på sit møde 11. december og Midttrafiks bestyrelse på sit møde den 14. december. Regionsrådet tager endelig stilling til indstillingen fra udvalget på sit møde 18. december.  

Flere oplysninger

De vedtagne besparelser på regionale busruter kan udskydes til sommeren 2019, så kommunerne får bedre mulighed for at drive lukningstruederuter videre som kommunalt finansierede busruter. Foto. Midttrafik.