07.12.2018

Ole Christian Graversen er blevet ansat som ny områdechef for Specialområde Børn og Unge (SBU) i Region Midtjylland. Han skal være med til at løfte området efter en turbulent tid. 

Ole Christian Graversen er 50 år og kommer fra en stilling som forstander ved Fårupgaard Ungecenter i Vejle Kommune. Her har han udviklet en traditionel døgninstitution til et professionelt center for unge med svære opvækstvilkår og psykiske sygdomme.

Den nye områdechef er uddannet pædagog og har taget en række lederuddannelser. Han har desuden været involveret i bestyrelser på børn- og ungeområdet samt virket som oplægsholder og underviser.

Ole Christian Graversen bliver chef for 435 medarbejdere, der er fordelt på 11 adresser i Region Midtjylland. En af hans første og vigtigste opgaver bliver at få gennemført en række planlagte forandringer, der skal styrke kvaliteten i specialområdets arbejde. Det har været nødvendigt i kølvandet af, at specialområdet tidligere på året blev kritiseret af Socialtilsyn Midt.

Ole Christian Graversen tiltræder stillingen 2. januar 2019.

Fakta

• Specialområde Børn og Unge (SBU) er et fagligt fællesskab af Region Midtjyllands specialiserede bosteder for børn og unge

• Specialområdet har hovedsæde i Risskov og har desuden afdelinger i Ulfborg, Viborg, Norddjurs og Hedensted.

• Specialområdet råder over 145 døgnpladser og 20 dagpladser.

Flere oplysninger

Ann-Britt Wetche, socialdirektør: tlf. 30 60 03 48