- Med Nye Nord er vi rigtig godt på vej til at sikre Horsens nogle tidssvarende og store nok rammer til at rumme alle patienter og borgere på den bedst mulige måde – også når vi kigger fremad, sagde Hanne Roed med henvisning til bl.a. den store befolkningstilvækst, som området kigger hen imod.

Hospitalets optageområde består i dag af 220.000 indbyggere i Horsens, Hedensted, Skanderborg og Odder Kommuner. Det tal forventes ifølge Danmarks Statistik at stige til 240.000 i 2030.

Fagpersonalet samles om patienten

Blandt nyskabelserne i Nye Nord er et nyt afsnit 'Operation og Opvågning', som bygger på de samme principper inden for effektiv samme-dags-kirurgi, som hospitalets dagkirurgiske center har praktiseret igennem flere år.

Fremover vil patienter, som skal have foretaget et større kirurgisk indgreb, møde direkte ind i afsnittet og kunne gå hjem derfra igen. Fordelen for patienterne er den begrænsede ventetid, de få kontakter, og at patienterne undgår flytninger og indlæggelse.

- I Operation og Opvågning samles fagpersonalet om patienten i stedet for, at patienten skal rundt i forskellige afsnit for at blive behandlet. Det giver personalet bedre mulighed for at have en god dialog med patienten og hinanden, siger lægefaglig direktør Nils Bjerregaard, Regionshospitalet Horsens.

Nyt er også et rørpostsystem samt et auditorium, som skal understøtte hospitalets forsknings- og udviklingsaktivitet.

En del af en større rokade

Nye Nord er det største af en række indbyrdes afhængige bygge- og moderniseringsprojekter, som skal føre Regionshospitalet Horsens op til nutidige standarder frem mod 2025.

Når afdelingerne, heriblandt to kirurgiske og et medicinsk sengeafsnit samt intensivafsnit er flyttet ind i det nye byggeri, og Nye Nord er i fuld drift - forventeligt i sommeren 2019 – kan renoveringen af hospitalets højhus og anden udvidelsesfase af Akutafdelingen gå i gang.

Endvidere flytter Klinik for kvindesygdomme og tilhørende senge til Nye Nord, hvilket giver plads til flere barsels- og fødestuer samt en sammenflytning af fødeafsnittet med Afsnit for Mor og Barn. De flytter sammen i 'Kvindehuset'.

- Med Nye Nord tager vi et stort skridt i retning af et fremtidssikret akuthospital med alle moderne faciliteter til udredning og behandling af både akutte og planlagte patienter, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen.

- Gennem tidlig inddragelse af det kliniske personale og godt samarbejde undervejs er det lykkedes at skabe et byggeri med god sammenhæng både funktionelt og visuelt til den oprindelige del af hospitalet. Vi er meget tilfredse.

Fakta om Nye Nord:

 • Nybyggeri på 10.900 m2 (inklusiv kælder)
 • Fire etager over jorden + kælder
 • Nybyggeriet blev godkendt i Regionsrådet i 2015 og er det største af de byggeprojekter, som gennemføres på Regionshospitalet Horsens.
 • Opført i totalentreprise med NCC Construction Danmark A/S som totalentreprenør og med Sweco Danmark A/S og ARKITEMA Architects som bygherrerådgivere og ÅF Buildings Denmark og LINK Arkitektur som NCC's rådgivere.
 • Opført i Energiklasse 2020.

Fakta om byggeprojekterne:

 • Udvidelsen og moderniseringen af Regionshospitalet Horsens består af primært tre store byggeprojekter: Opførelsen af Nye Nord, udvidelse og renovering af Akutafdelingen samt renovering af eksisterende bygninger, herunder højhuset.
 • Byggeprojekterne er indbyrdes afhængige. Bl.a. kan renoveringen af hospitalets højhus gå i gang, når klinikker og sengeafsnit kan flytte ud af højhuset og ind i Nye Nord.
 • Byggeprojekterne gennemføres 2015-2025 for ca. 800 mio. kr.
 • Arealudvidelse fra 46.000 m2 til 59.000 m2.
 • Større kapacitet i form af bl.a. flere senge, klinikfunktioner og operationskapacitet.

Sådan er Nye Nord indrettet:

Nye Nord fordeler sig over fire etager og en kælder.

 • Niveau 1 kommer til at indeholde klinikkerne. Først skal niveau 1 dog bruges til sengestuer, mens højhuset renoveres.
 • Niveau 2 er det akutte plan med fem nye operationsstuer samt et afsnit med intensiv og opvågning, herunder 'Operation og Opvågning'. Akutområdet etableres i niveau med hospitalets nuværende operationsgang og akutafdeling.
 • De to øverste etager (niveau 3 og 4) indeholder sengeafsnit med i alt 58 en-sengsstuer med eget bad og toilet. Fire af stuerne indrettes til særligt store patienter.
 • De to øverste etager indeholder også anretterkøkken og fælles opholdsstue, så patienterne kan mødes og nyde deres mad.
 • Kælderen er forbeholdt personale, transport og teknik, deriblandt en automatisk sengevasker.

Flere oplysninger:

 • 1. Næstformand i regionsrådet Hanne Roed (B), tlf. 24 96 96 31
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer
 • Hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, tlf. 21 20 48 44.