13.12.2018

Hvordan bør regionsrådet arbejde videre med udvikling af kollektiv trafik og infrastruktur? Med bæredygtige løsninger på samfundsmæssige udfordringer? Og med værdibaseret styring på sundhedsområdet? Tre midlertidige politiske udvalg har nu afleveret sine anbefalinger til det.

I januar blev der nedsat fire midlertidige udvalg med hver sit tema, som der politisk er et ønske om at få flere input til arbejdet med. Med udgangen af året skulle de midlertidige udvalg levere en række anbefalinger til hele regionsrådet. Det har de nu gjort. 

I denne uge præsenterede de fire udvalg sit arbejde på regionsrådets temadag. På regionsrådets møde den 19. december bliver de skriftlige afrapporteringer også fremlagt. I første omgang fra udvalgene for kollektiv trafik, bæredygtig vækst og værdibaseret styring, mens udvalget for demokrati og inddragelse fremlægger sin skriftlige rapport på regionsrådet møde den 30. januar. 

I løbet af 2018 har udvalgene haft drøftelser og hentet viden og inspiration udefra. Alt sammen for at kunne give input, der kan kvalificere det politiske arbejde med spørgsmål omkring emnerne fremadrettet.

På regionsrådsmødet den 19. december er der lagt op til, at regionsrådet skal beslutte, om der skal nedsættes nye midlertidige udvalg for 2019.

Mobilitet og infrastruktur

Her kan du læse om anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med kollektiv trafik/mobilitet og infrastruktur.

Afrapportering fra udvalget for kollektiv trafik

Se også video fra det midlertidige udvalg for kollektiv trafik:

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Bæredygtig vækst

Her kan du læse om anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med bæredygtige løsninger på samfundsmæssige udfordringer og bidrag til udmøntning af den kommende udviklingsstrategi med FN's verdensmål som ramme.

Afrapportering fra udvalget for bæredygtig vækst

Værdibaseret styring

Her kan du læse om anbefalinger til Region Midtjyllands videre arbejde med målbilledet på sundhedsområdet og anbefalinger til udvikling af arbejdet med målbilledet i lyset af ny styring i sundhedsvæsnet.

Afrapportering af udvalget vedr. værdibaseret styring.

Demokrati og inddragelse 

Udvalget kommer med sin afrapportering i januar 2019.