11.12.2018

Patienter med alkohol- og stofmisbrug tilbydes samtaler om deres rusmiddelvaner på Regionshospitalet Randers. Indsatsen er et samarbejde mellem hospitalet og kommuner i Randers-klyngen, der skal hjælpe patienterne med viden om behandling og bidrage til at mindske ulighed i sundhed.

Overforbrug af alkohol og stoffer kan få alvorlige konsekvenser for både sundhed og helbred, hvis man ikke får den nødvendige behandling for at komme ud af misbruget. Men mange borgere kender ikke til kommunernes behandlingstilbud, og særligt socialt udsatte borgere med alkohol- og stofmisbrug finder det vanskeligt at opsøge den hjælp, der findes.

Regionshospitalet Randers og Randers-, Favrskov, Syddjurs- og Norddjurs Kommuner har derfor iværksat en fælles indsats, hvor sygeplejerske og fremskudt behandler, Hanne Ejersbo, fra Rusmiddelcenter Randers tilknyttes hospitalet for at hjælpe indlagte borgere med misbrug. Det gør hun ved at holde samtaler med borgerne om deres rusmiddelvaner. Samtalerne bliver holdt med respekt for patientens selvbestemmelse og med det sigte at hjælpe til at øge indsigten i rusmiddelbrugen og øge paratheden til at skabe forandring. Derudover giver hun patienterne viden om relevante behandlingstilbud i kommunerne, men kun hvis de ønsker det.

- I samarbejde med kommunerne gør vi nu en ekstra indsats for at finde og hjælpe alle rusmiddelafhængige patienter på hospitalet. Patienterne bliver afruset under indlæggelse, men efter behandling på hospitalet kan afhængigheden fortsætte, hvis ikke de får støtte eller hjælp til at komme ud af misbruget. Med Hanne Ejersbo som fremskudt behandler på hospitalet kan borgerne nu få støtte allerede under indlæggelsen, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør på Regionshospitalet Randers.

Det er vigtigt, at patienten føler sig tryg

Hanne Ejersbo er uddannet sygeplejerske, og hun har siden 2015 arbejdet i Randers Rusmiddelcenter. Hun har erfaring i samtaler med borgere, der er afhængige af rusmidler, og et godt kendskab til kommunernes tilbud til rusmiddelafhængige. Denne erfaring bringer hun ind i arbejdet på Regionshospitalet Randers.

- Det er vigtigt, at det er patienten, der bestemmer. Jeg indleder først en samtale med hospitalets patienter, når der foreligger et samtykke fra den enkelte til en samtale med mig om rusmiddelvaner. Det er vigtigt, at patienterne føler sig trygge, og selv ønsker at åbne op om misbruget. Gennem samtalerne kan jeg spore mig ind på, hvad der er årsag til overforbruget, hvad der hindrer ændring i adfærden, og hvilken behandling den enkelte kunne få gavn af, siger Hanne Ejersbo, fremskudt behandler.

Patienterne kan vælge at være anonyme i samtalerne, der ikke føres til patientjournalen.

Sundhed for alle borgere

Målet med indsatsen er at sikre, at alle de rusmiddelafhængige patienter tilbydes samtaler med Hanne Ejersbo, og at de får lige mulighed for relevant behandling i kommunerne. Det kan være hjælp og nye redskaber til at gøre noget andet, end de plejer, og dermed ændre livet til det bedre. Samarbejdspartnerne ser også indsatsen som en vej til at mindske ulighed i sundhed inden for alkohol- og rusmiddelområdet.

- Vi håber at finde flere borgere med misbrug. Det kan være socialt udsatte borgere, der ikke har ressourcer til at finde eller skaffe sig hjælp på egen hånd, og det kan også være gennemsnitsdanskeren, der ikke ved, at vedkommende drikker i overkanten af Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Med denne indsats får alle tilbudt samtaler – og forhåbentligt så tidligt som muligt, så vi kan hjælpe borgeren samt mindske de samfundsmæssige konsekvenser ved overforbruget, siger Tine Horn, centerleder for Særlig Social Indsats i Randers Kommune.

 

For yderligere information, kontakt:

  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.:4071 6438
  • Hanne Ejersbo, fremskudt behandler, tlf.: 3043 6298
  • Tine Horn, centerleder i Særlig Social Indsats, tlf.:2383 8831

Foto

Fotos må bruges med følgende kreditering: Helle Brandstrup Larsen og Rune Borre-Jensen

Fakta – baggrund for indsatsen

Et pilotprojekt fra 2017-2018 på Regionshospitalet Randers viser, at der blev identificeret 289 patienter med misbrug. Heraf valgte 240 patienter at modtage samtale med fremskudt behandler, Hanne Ejersbo. Ud af de 240 valgte 120 patienter efter samtalen at få kontakt til rusmiddelcentrene i Randers-Klyngen.

Seneste tal (fra 2016) fra Sundhedsstyrelsen viser, at ca. 860.000 danskere drikker mere, end Sundhedsstyrelsen anbefaler. Ca. 640.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, som skader deres helbred, og ca. 140.000 danskere er afhængige af alkohol.
Det skønnes, at der er ca. 33.000 danskere stofmisbrugere (seneste tal fra 2010, Danmarks Statistik). Kun 10% af de alkoholafhængige er i behandling, og 50% af stofmisbrugerne er i behandling.