Visualisering af Forum
Visualisering af Forum udarbejdet af firmaerne KPC, LINK Arkitektur, SWECO og SLA.

19.12.2018

Regionsrådet har nu givet grønt lys for byggeriet af den sidste store brik i samlingen af Aarhus Universitetshospital. Den 14 etager høje bygning får navnet Forum, og bliver Universitetshospitalets naturlige samlingspunkt.

Det bliver et hold bestående af entreprenørfirmaet KPC, LINK Arkitektur, ingeniørfirmaet SWECO og arkitektkontoret SLA, der som totalentreprenør kommer til at stå for byggeriet af det 14 etagers vartegn. Regionsrådet traf beslutningen onsdag, og sætter dermed gang i det foreløbigt sidste store byggeri på Aarhus Universitetshospital.

Vartegnet Forum kommer til at rumme patienthotel og en række andre funktioner, der skal skabe optimale forhold for såvel patienter som pårørende. Forum er et fælles projekt mellem Aarhus Universitetshospital, Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus Universitet og Folkekirken, som bl.a. skal fremme en forskningskultur på tværs af fagområder og interessenter.

Indgang A kommer til at binde hospitalets nordlige og sydlige dele sammen via forbindelsesgange og alene i kraft af højden, arkitekturen og den helt centrale placering bliver Forum Aarhus Universitetshospitals centrale punkt – eller hjerte om man vil.

- Det bliver her patienter, pårørende og forskning mødes på mange forskellige måder: Nogle går en tur i parken, nogle søger eftertanke, andre bliver behandlet for diabetes, mens atter andre hver dag arbejder på at udvikle nye behandlingstilbud, forudser regionsrådsformand Anders Kühnau (S). Han glæder sig meget til at se byggeriet skyde op.

Storslået udsigt fra Patienthotellet

På de fire øverste etager af Forum bliver Patienthotellet med ca. 60 værelser og handicapværelser placeret med en storslået udsigt over Aarhus, bugten og oplandet. Patienthotellets spiseområde kommer til at ligge på øverste etage. Etagerne nedenunder kommer til at huse hospitalets afdelinger for Funktionelle Lidelser og Klinisk Farmakologi.

Forum i fugleperspektiv.

Forum i fugleperspektiv. Visualisering udarbejdet af firmaerne KPC, LINK Arkitektur, SWECO og SLA.

Desuden flytter Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet ind sammen med centrale og fleksible faciliteter til universitetets medicinske forskning. Blandt forskningsenhederne er et stamcellelaboratorium og Psykiatriens Forskningsenhed TNU. Forskningsområderne er muliggjort af en investering fra bl.a. Aarhus Universitets Forskningsfond med henblik på at støtte Aarhus Universitets engagement i Forum. Der bliver også bygget en etage til tekniske installationer.  

Optimale forhold for samarbejde om diabetesbehandling

Steno Diabetes Center Aarhus, som skal være et kraftcenter for behandling, forebyggelse, forskning, samarbejde og uddannelse inden for diabetesområdet i hele Region Midtjylland, kommer til at sætte et markant præg på Forum. En stor bevilling fra Novo Nordisk Fonden har muliggjort, at Steno Diabetes Center Aarhus får klinik på plan 2 og 3 i Forum, og at centrets store forskningsaktivitet får laboratorier og kontorer i Forums forskningsfaciliteter.

Steno Diabetes Center Aarhus vil fremstå som en unik og sammenhængende enhed, men centret bliver også en del af hospitalet, og i udformningen af både Steno Diabetes Center Aarhus og Patienthotellet bliver der lagt vægt på at skabe unikke forhold for patienter og pårørende i et rart og ikke-hospitalsagtigt miljø.

Alle lægefaglige specialer er indenfor kort rækkevidde

Indgang A til Aarhus Universitetshospital kommer til at ligge på plan 2, hvor der også bliver en fælles prøvetagningsenhed for patienter til hospitalets afdelinger og Steno Diabetes Center Aarhus samt forbindelsesgange til afdelingerne i både den nordlige og den sydlige del af hospitalet.

- De funktioner, som placeres i Forum i midten af Aarhus Universitetshospital, vil have stort set alle lægefaglige specialer tilgængelige indenfor en radius af ca. 500 m. Det ser man stort set ikke noget andet sted i Nordeuropa, siger lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital.

Plads til kirke, tro og fordybelse

På plan 2 skal der også være plads til et enestående fælles projekt mellem Folkekirken og Aarhus Universitetshospital, hvor Folkekirken har doneret til byggeriet af et kirkerum, et stillerum og et refleksionsrum samt til et tværfagligt videnscenter for eksistentiel og åndelig omsorg. Billedhuggeren Ingvar Cronhammar er udvalgt til opgaven med den kunstneriske og arkitektoniske udformning af rummene til kirke, tro og fordybelse, og det har Salling Fondene givet en donation til.

Udenfor Forum bliver der ved hjælp af Novo Nordisk Fondens bevilling anlagt en park, Forum Park, med stier og bænke, som giver mulighed for bevægelse og rekreation. Der bliver handicapparkeringspladser og afsætningsmulighed ved Indgang A, og der bliver direkte forbindelser til et parkeringsareal ved siden af forpladsen til indgangen. Plan 1 (kælder) bliver biobank, hvor biologisk materiale fra patienter samles for at blive brugt i forbindelse med fremtidig sygdomsbehandling eller forskning. I kælderen bliver også plads til eksperimentelle forskningsfaciliteter.

Med valget af totalentreprenør på plads, er næste milepæl underskrivelsen af kontrakt med KPC, LINK Arkitektur, SWECO og SLA, og brugerinvolvering af kommende beboere i Forum. 

Målsætningerne for Forum:

  • Forum skal være et multifunktionelt hus, som spænder fra rum til tro og fordybelse over unikke patientforhold og moderne forskningsfaciliteter til et knudepunkt, hvor det er nemt at navigere til det øvrige hospital.
  • Forum skal fungere som et af 5 hovedankomstområder (hovedindgang og være forbindelsesgang mellem nord og syd i bygningskomplekset).
  • Forum skal rumme Psykiatriens Forskningsenhed TNU og faciliteter til dyreeksperimentel forskning, biobank, Funktionelle Lidelser, Klinisk Farmakologi og Klinisk Institut.
  • Forum skal rumme Steno Diabetes Center Aarhus, som på én gang skal have sit eget udtryk, men samtidig harmonere med det øvrige Forum.
  • Forum skal rumme patienthotel i Forums højeste del.
  • Forum skal huse Folkekirkens aktiviteter og giver mulighed for og rum til tro og fordybelse
  • Forum skal inddrage parken mellem Forum og det eksisterende byggeri som et åndehul i en travl hverdag.
  • Forum skal understøtte en 24/7-kultur med forskningsaktiviteter døgnet rundt, og disponering og indretning bør derfor indbyde til, at viden kan deles på tværs af afdelinger såvel horisontalt som vertikalt.