20.01.2018

Fire buffersenge og tre ekstra midlertidige senge bliver i disse dage taget i brug på de psykiatriske afdelinger i Risskov. Sengene skal lette et akut pres på sengekapaciteten indtil psykiatrien flytter til Psykiatrisk Center i Skejby ved årets udgang.

- Udfordringen i Risskov har været, at der i spidsbelastede situationer har manglet senge, man kunne bruge, når der er kommet en patient med akut behov for indlæggelse. Personalet har i nogle af de tilfælde måttet ringet rundt til andre afdelinger for at finde en plads eller også har de været nødt til at træffe det svære valg at udskrive patienten, forklarer Jacob Isøe Klærke, formand for Psykiatri- og Socialudvalget.

- Med buffersengene kan man vinde tid til næste dag, hvor der er ro til at finde en mere permanent løsning. Det er godt for patienterne, men det vil også give et bedre arbejdsmiljø, fordi personalet nu bedre kan træffe de beslutninger, der er de fagligt bedste, siger han.

Sammen med de i alt syv senge følger der også ekstra personale. Til det formål bliver der afsat 3,1 mio. kroner ud af den pulje på 25 mio. kr., som regionsrådet har aftalt at løfte psykiatrien med i år.

Sengene skal ses i sammenhæng med de øvrige tiltag, der er sat i værk for at aflaste presset på psykiatrien. Det gælder for eksempel etableringen af 'særlige' pladser, etablering af Borgernes Psykiatrihus i Aarhus, opgradering af akutambulant team og et bedre samarbejde med Aarhus Kommune om udskrivninger.

Formelt skal regionsrådet godkende bevillingen senere på måneden.

Fakta

Buffersenge kan bruges hele døgnet, men det er især i aftentimer og i weekender, at behovet er størst. Buffersengene i Risskov er fordelt med to på Afdeling for Psykoser og to på Afdeling for Depression og Angst, mens de tre ekstra senge oprettes på Retspsykiatrisk Afdeling.

Flere oplysninger

Jacob Isøe Klærke, fmd., Psykiatri- og Socialudvalget, tlf 26837496 

Per Jørgensen, lægefaglig direktør i Psykiatri og Social, tlf 20663384