05.02.2018 

Mandag aften i Randers Regnskov gik højtstående politikere og embedsmænd i region og kommuner om bord i FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. De drøftede, hvordan de globale mål, kan skabe vækst og udvikling i hele Region Midtjylland.

- Nogen vil sige om valget af FN’s verdensmål: Jamen, vi kan da ikke redde hele verden! Nej, det kan vi ikke. Men vi kan alle gøre noget! 

Regionsrådsformand Anders Kühnau (S) bød velkommen, da højtstående politikere og embedsmænd var samlet til politisk kick-off på FN's 17 verdensmål i Randers Regnskov mandag aften. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland. 

Sådan sagde regionsrådsformand Anders Kühnau, da han indledte det politiske kick-off-møde om FN's verdensmål i Randers Regnskov, som Region Midtjylland og kommunekontaktrådet KKR Midtjylland havde inviteret til.

Inspiration, politiske drøftelser og insektsnacks

På mødet blev kommunale udvalgsformænd, borgmestre, regionsrådspolitikere samt kommunal- og regionsdirektører klædt på og inspireret, mens der var bæredygtige insektsnacks og postevand fra hanen på bordene. I fællesskab fik de drøftet, hvordan den midtjyske region i samlet flok kommer videre med en mere bæredygtig strategi for fremtiden. 

Der blev serveret bæredygtige insekt-snacks ved det politiske kick-off, som blev holdt i Randers Regnskov mandag aften. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland.

FN's 17 verdensmål sætter retning for en balanceret og bæredygtig udvikling i verden både miljø- og klimamæssigt og menneskeligt og socialt. Både region og kommuner har forpligtet sig på målene sammen med regeringen, så bæredygtig udvikling løbende tænkes ind i politiske tiltag.

Første region i gang med verdensmål-strategi

Region Midtjylland er den første af regionerne, der konkret har indledt arbejdet med en strategi baseret på verdensmålene. Strategien skal være færdig i år, så retningen for strategien skal udstikkes snart.

- Vi har allerede et godt udgangspunkt i Danmark og i Midtjylland. Det gælder såvel på miljø-, energi- og klimaområderne som på fødevarer, sundhed, lighed og demokrati og retfærdighed. Mange af verdensmålene rammer også lige i centrum af kommunernes opgaver i forhold til borgere og virksomheder. Vi skal tænke og handle langsigtet og holdbart, og det gør vi jo endnu bedre ved at lægge en god strategi for bæredygtig udvikling sammen med andre vigtige spillere i den midtjyske region, siger Torben Hansen (S), borgmester i Randers og formand for KKR Midtjylland. 

Formand for KKR Midtjylland, borgmester i Randers Kommune, Torben Hansen (S) (i midten) i rundbordsdrøftelse med bl.a. regionsrådsformand Anders Kühnau om mulighederne med verdensmål som strategisk ramme for vækst og udvikling. Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland.

Kommuner og region kan gøre en del

Strategien for vækst og udvikling involverer også industrien, uddannelses- og vidensinstitutioner, interesseorganisationer og naturligvis borgerne. Men det offentlige spiller en væsentlig rolle for bæredygtige prioriteringer.

- Som offentlige arbejdsgivere og efterspørgere kan vi gøre en del. Vi kan bygge, arbejde og købe ind med respekt for ressourcer og omgivelser. Vi kan sætte en dagsorden for bæredygtig vækst, som tilskynder til mere holdbar produktion, og hvor landsdelens virksomheder i endnu højere grad udvikler nye løsninger i en global verden. Vi kan indrette en mere bæredygtig infrastruktur og bidrage til, at der er plads til alle i samfundet. Det er alt sammen bæredygtig vækst. Men vi kan flytte Midtjylland og Danmark endnu mere i forhold til de globale udfordringer, når vi træffer beslutninger, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

De kommende måneder fortsætter arbejdet med vækst- og udviklingsstrategien i dialog med borgere, industrien, uddannelses- og vidensinstitutioner og andre samarbejdspartnere. Strategien skal vedtages af vækstforum og regionsrådet i Region Midtjylland i december 2018.

 

Professor emeritus, ph.d. Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet, der har skrevet litteratur om vækst og bæredygtighed, gav input til politikerne om den brændende platform, som han mener, verdensmålene er – og at region og kommuner har muligheder for både at skabe vækst og samtidig tage hånd om globale udfordringer.  Foto: Rune Borre-Jensen, Region Midtjylland.