05.02.2018

Medlemmer af Det Etiske Råd lagde 1. februar vejen forbi Regionspsykiatrien Midt i Viborg for at opleve, hvordan ledere og medarbejdere prioriterer i en hverdag, hvor ressourcerne ofte er pressede.

Besøget var en del af et projekt, der skal klarlægge, hvordan prioriteringerne generelt foregår i sundhedsvæsnet og hvordan disse prioriteringer kan blive mere synlige.

- Prioriteringer finder sted hele tiden, men det bliver ikke diskuteret særligt åbent, hvordan man prioriterer. Vi vil gerne undersøge, hvordan man kan gøre det på en mere åben måde, fortalte rådsmedlem Kirsten Halsnæs i en pause under besøget.

Hun deltog i besøget sammen med tre andre rådsmedlemmer: Morten Bangsgaard, Poul Jaszczak og formand Gorm Greisen. Tilsammen udgør de en arbejdsgruppe, der har til formål at beskrive de faktiske prioriteringer i sundhedsvæsnet, men også at komme med ideer til, hvordan man kan prioritere på en mere åben måde.

Den historiske baggrund for arbejdsgruppens opståen er en tidligere undersøgelse, der viste, at prioriteringerne i sundhedsvæsnet foregår lukket for omverdenen. Det førte til kritik fra blandt andre Det Etiske Råd.

Prioriteringer i sundhedsvæsnet handler populært sagt om, hvor store stykker af lagkagen de enkelte patientgrupper skal have – og hvad der afgør størrelsen på stykkerne. Er det dem med den største lidelse? Er det gamle eller unge? Og hvad med dem med særlige sociale behov?

Det er alt sammen dilemmaer, som medarbejderne på hospitalerne møder i hverdagen, og som Det Etiske Råd gerne vil have mere frem i lyset.

Under besøget i Viborg talte de fire rådsmedlemmer med både afdelingsledelsen og med læger og sygeplejesker, der tilsammen gav medlemmerne et indblik i virkeligheden, som den opleves i sengeafsnitttene og i de ambulante enheder.

Regionspsykiatrien Midt er den eneste psykiatriske afdeling i Danmark, der får besøg af arbejdsgruppen. At rådsmedlemmerne valgte at besøge netop den afdeling skyldes, at den har en størrelse, der gør det nemt at få overblik over de forskellige enheder.

Noget som gjorde et stort indtryk på rådsmedlemmer var den arbejdspladskultur, de mødte:

- Vi oplevede en meget stærk samarbejdskultur, hvor medarbejderne samarbejder godt både på tværs, men også med afdelingsledelsen, der involverer sig rigtigt meget i dagligdagen. Vi oplevede også et personale, der brænder for sagen, fortalte Kirsten Halsnæs.

Arbejdet med at indsamle viden om sundhedsvæsnets prioriteringer er berammet til at tage cirka et år. De konklusioner, som rådet når frem til, vil herefter blive sendt til debat blandt politikkere og andre interessehavere.

Arbejdsgruppen fra Det Etiske Råd mødte pressen i en pause under besøget i Viborg. Til venstre ses Morten Bangsgaard og Kirsten Halsnæs og til højre ses formand Gorm Greisen. I døråbning ses embedsmand Morten Adreassen. Foto: Anna S. Pedersen