27.02.2018

I den vestlige del af Region Midtjylland er hospital, kommuner, apoteker og praktiserende læger gået sammen om at hjælpe borgere og patienter til at undgå medicinfejl. Løsningen er en medicinpose.

Hen til lægen, op på hospitalet, ned på apoteket og hjem. Hver gang, der sker ændringer i patienternes medicinske beholdning og behandling, opstår der risici for fejl.

De fleste glemmer at få medicinen med på hospitalet

I dag er det kun omkring en femtedel af alle indlagte på hospitalerne i Herning og Holstebro, der husker at få samtlige pilleæsker og beholdere med på hospitalet. Udenlandske erfaringer peger på, at en simpel medicinpose kan være med til at ændre billedet.

Ny medicinpose kan betyde færre indlæggelser. Foto. Søren Braad Andersen, Kommunikation Hospitalsenheden Vest

Al medicin i posen

Med inspiration fra England har hospitalerne i Herning og Holstebro derfor udviklet en medicinpose, som er beregnet til at være pillernes nye, faste hjem, uanset hvor patienterne opholder sig. Det første store forsøg skal nu vise, om medicinposen virker.

Kludder i medicinvaner

Der skal ikke meget til, før der kan gå kludder i vigtige medicinvaner, forklarer lægefaglig direktør Jens Friis Bak om baggrunden for hospitalets lavpraktiske bud på at knække en alarmerende kurve for fejlmedicinering.

- Mange fejl sker i overgangen mellem hospital og egen læge eller kommunale sundhedstilbud. Hvis vi på hospitalet laver om på den sædvanlige medicin, er det for nogle patienter nok til, at der går kludder i medicinvanerne, siger Jens Friis Bak.

Indholdet i medicinposen bliver også gennemgået, når patienterne er på hospitalet. På den måde, er håbet, at fejl bliver fanget, før de får konsekvenser.

Medicinfejl bag tusindvis af indlæggelser

Problemet er stort og alvorligt. Ifølge forskningen skyldes helt op til 14 % af alle indlæggelser, at patienterne har taget forkert eller for meget medicin. 80 % af situationerne er alvorlige, og 2-3 % ender med at patienterne dør.

Formanden for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, Annette Roed (S), kalder medicinposen for en praktisk løsning på et voksende problem:

- Den lige vej kan nogle gange se lidt kringlet ud i et højtspecialiseret sundhedsvæsen. Jeg håber, at det her er et lille men effektivt bidrag til, at især ældre patienter ikke mere behøver bekymre sig om, om de nu får den rigtige medicin med på hospitalet, siger Annette Roed.

Medicinposer til forsøgets deltagere

Fire apoteker i Holstebro og Herning hjælper sammen med to lægepraksis i denne uge med at udlevere de første 5000 medicinposer. Poserne er gratis for alle borgere, der vil være med til at teste dem.

Apoteker Lone Bøgh, fra Løve Apoteket i Holstebro har valgt at gå aktivt med i kampagnen og udleverer poser til borgere, der viser interesse.

- På apotekerne vejleder vi så godt vi kan, men posen er en god ide, som fortjener at blive prøvet af, siger hun.

Brugerrådet på hospitalet har været med hele vejen

Hospitalets brugerråd har været med til at udvikle på ideen om medicinposen, og næstformand i brugerrådet, Birgit Hagen, glæder sig på patienternes vegne over en løsning, som er mere sikker for patienten og er med til at bevare patientens selvstændighed.

- Det at man har ens egen medicin med under opholdet på hospitalet og selv kan administrere medicinen, som man plejer derhjemme, det er trygt for os, der kan selv.

Målet er, at medicinposen senere skal afprøves i endnu større skala, så den er endelig klar til brug, når Regionshospitalet Gødstrup står klar i begyndelsen af 2020.

Fakta

 • I følge det danske patientsikkerhedsregister skyldes ca. 23 procent af alle rapporterede hændelser på hospitaler i 2016 fejl ved medicinering, mens andelen i kommunerne, ved tandpleje, forebyggelsescentre, hjemmepleje, hjemmesygepleje, kommunelæger og misbrugsbehandling m.v. ligger på ca. 64 procent.
 • Der er ingen undersøgelser, som afdækker omfanget af medicineringsfejl i praksissektoren, men medicinrelaterede utilsigtede hændelser er årsag til ca. 6,5 procent af alle hospitalsindlæggelser i England.
 • Fra 2015 – 2018 har Hospitalsenheden Vest indført nye medicinarbejdsgange på alle afdelinger på Regionshospitalet Herning og Regionshospitalet Holstebro.
 • I 2016 udgjorde medicineringsfejl i Hospitalsenheden Vest 26 % af de rapporterede hændelser.

Flere oplysninger

 • Formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, Annette Roed (S),
  tlf. 5384 9440

 • Lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Vest, Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985
 • Næstformand i Patientbrugerrådet, Hospitalsenheden Vest, Birgit Hagen, tlf. 5361 2611
 • Apoteker, Løve Apoteket Holstebro, Lone Bøgh, tlf. 9742 0043
 • Spørgsmål vedrørende undersøgelsen: Konsulent Henriette Haase Fischer, tlf. 2031 0816 / henrfc@rm.dk