Fra 8. februar kan Fødeafdelingen i Herning og Holstebro som det første sted i Danmark tilbyde forældre til et dødfødt barn at kunne have barnet hos sig under indlæggelsen.

De fleste fødesteder i England kan tilbyde forældre og pårørende til et dødfødt barn nedkøling af barnet i f.eks. en babylift eller vugge. Tilbuddet giver familien mulighed for at kunne beholde barnet på stuen under indlæggelsen. Ligeledes kan familien efter eget ønske ofte få lov til at tage barnet med sig hjem frem til begravelsen.

En stor hjælp i sorgen

Opfindelsen er engelsk og kendt som CuddleCotTM. Erfaringen fra engelske fødesteder viser, at mange familier oplever det som en stor hjælp i sorgen at kunne have barnet hos sig som en del af afskeden med barnet. På baggrund af disse erfaringer har Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest søgt og fået bevilget midler af Frimurerlogen Herning til selv at anskaffe en kølende babylift. 

- Det er et meget fint initiativ og et flot eksempel på, hvordan nytænkning og et internationalt udsyn kommer patienter og pårørende til gavn i Region Midtjylland, siger regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard (A).

En fin og værdig afsked

Fra den 8. februar kan Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest således tilbyde den første køle-lift i Danmark til forældre og pårørende, som oplever at miste et barn ved fødslen. Dette giver familien mulighed for at kunne have barnet hos sig under indlæggelsen.

- Alle vores patienter og pårørende skal opleve, at de bliver mødt ligeværdigt og respektfuldt i alle livets faser og sammenhænge. Som hospital er vi derfor meget glade for at kunne imødekomme de berørte familiers behov for at kunne tage en fin og værdig afsked med barnet, siger sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest.

På Fødeafdelingen i Hospitalsenheden Vest er der stor forskel på, hvor mange dødfødsler der er fra år til år. Tendensen er beskeden. Men hver situation er forbundet med et stort personligt tab for forældre og pårørende, lyder det fra chefjordemoder Ann Fogsgaard på Fødeafdelingen.

- At miste et barn er uden tvivl den største sorg, som forældre kan opleve. Derfor er vi meget taknemmelige for donationen, så vi kan tilbyde forældre og pårørende mest mulig tid og ro til at håndtere sorgen og tabet efter fødslen.

Et meget relevant tilbud til forældre og pårørende

Landsforeningen Spædbarnsdød tilbyder gratis rådgivning og støtte til forældre og pårørende, og kommer årligt i kontakt med forældre til 400 dødfødte børn. Ifølge sekretariatschef Birgitte Horsten så er den kølende babylift et meget relevant tilbud, der med fordel kan indføres på flere fødesteder i Danmark.

- Vi er meget glade for at se, at det første danske fødested nu tilbyder babyliften til forældre og pårørende, så de kan få nærvær og ro til afskeden med barnet. Sorgen er et livsvilkår for dem, der mister et barn, og tilbuddet er derfor en meget fin anerkendelse af familiens behov og barnets betydning for dem.

Præsentation den 8. februar

Den nye køle-lift på Fødeafdelingen præsenteres den 8. februar kl. 15.00 – 16.00 i Restoen på Regionshospitalet Herning.

Talere ved præsentationen:

  • Velkomst ved chefjordemoder Ann Fogsgaard, Fødeafdelingen.
  • Henrik Fjeldgaard, medlem af regionsrådet i Region Midtjylland (A).
  • Torben Sørensen, ordførende mester for Frimurerlogen Herning.
  • Birgitte Horsten, sekretariatschef for Landsforeningen Spædbarnsdød.
  • Svend Erik Søgaard, hospitalspræst på Regionshospitalet Herning.
  • Ida Götke, sygeplejefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest.

Fakta

Fødeafdelingens nye kølende babylift er en engelsk opfindelse ved navn CuddleCotTM. Et apparat, der har til formål at holde underlaget i for eksempel en babylift eller vugge vedvarende køligt. Nedkølingen betyder, at forældre og pårørende efter eget ønske har mulighed for at beholde barnet hos sig på stuen under indlæggelsen.

Over 90 pct. af alle fødesteder i England tilbyder CuddleCotTM, ligesom den også er i anvendelse på hospitaler i eksempelvis USA og Australien.

Læs mere om CuddleCotTM 

Yderligere information

  • Regionsrådsmedlem Henrik Fjeldgaard, Region Midtjylland (A) tlf. 2962 8232.
  • Sygeplejefaglig direktør Ida Götke, Hospitalsenheden Vest, tlf. 2048 0689.
  • Chefjordemoder Ann Fogsgaard, Fødeafdelingen, tlf. 3035 1032.
  • Sekretariatschef Birgitte Horsten, Landsforeningen Spædbarnsdød, tlf. 2072 1224.