21.02.2018

Telemedicinske apparater kan hjælpe, når fx ældre, syge og gravide bliver udskrevet fra et hospital og fortsætter behandlingen hjemme. Nu er hjælpen klar på tlf. 7020 3048, hvis teknikken driller.

Bag den lette adgang til hjælp med telemedicinsk udstyr gemmer der sig et unikt samarbejde mellem alle 19 kommuner i Region Midtjylland og regionen. Med fokus på at hjælpe på borgernes præmisser driver de sammen Fælles Servicecenter for Telesundhed, der er det første af sin art i Danmark.

- Vi er enige om, at det skal være nemt for borgerne at få hjælp til at bruge det udstyr, de får udleveret som en del af et behandlingsforløb. De skal ikke bøvle med at huske, hvor de fik hvilket udstyr og hvem de skal ringe til efter hjælp, siger Annette Roed (S), formand for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Samarbejde på tværs af grænser

Alle 20 parter i samarbejdet er enige om at tilbyde samme hjælp til alle og med alt telemedicinsk udstyr på tværs af sektorgrænser, kommunegrænser og "institutionsgrænser".

Når borgere bliver behandlet i eget hjem, arbejder fx hjemmepleje, praktiserende læge og hospital tæt sammen om behandlingen.

- Vi samler ekspertisen om det telemedicinske udstyr, de kan bruge, så medarbejderne får samme hjælp uanset hvor de arbejder, for at lette deres samarbejde, siger formand for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland, Randers-borgmester Torben Hansen (S).

Hjælp til alle slags udstyr

- Vi hjælper med at få udstyret til at virke, uanset om det er en computer, en tablet, en app eller et måleapparat, der driller. Så længe udstyret er en del af behandlingen, er vi klar med hjælp, uanset hvem der står for behandlingen, siger projektleder for Fælles Servicecenter for Telesundhed Frederik Mølgaard Thayssen.

Videnscenter for ansatte

Det kan være svært for en sygeplejerske at vurdere, hvilket udstyr der bedst hjælper en KOL-patient med at monitorere sin lungefunktion og med at dele data med relevante behandlere.

- Der kommer nye løsninger til hele tiden. Vi hjælper med at samle erfaringer, indgå aftaler og tage teknikken i brug, så sundhedspersonerne kan koncentrere sig om deres arbejde, siger Frederik Mølgaard Thayssen.

Fælles Servicecenter for Telesundhed har fungeret som forsøg siden 2015 og gøres nu permanent i regi af Regionshospitalet Horsens.

Fakta

  • Regionshospitalet Horsens bliver fra 1. maj 2018 fremtidig vært for Fælles Servicecenter for Telesundhed.
  • Centret er en støttefunktion til telesundhed. Borgere kan få hjælp til at bruge telemedicinske løsninger. Sundhedsfaglige medarbejdere kan få hjælp til valg, indkøb og brug af telemedicinske løsninger.
  • Fælles Servicecenter for Telesundhed får 2-3 ansatte og skal samarbejde med private virksomheder om at løse opgaverne.

Yderligere information