01.02.2018

Region Midtjyllands 9 akutlægebiler og 3 akutbiler har været i udbud, og Regionsrådet har netop besluttet, at Regionen selv vil drive fire af akutlægebilerne. De øvrige fem akutlægebiler og tre akutbiler skal drives af Falck Danmark A/S.

Det er på regionsrådsmødet 31. januar besluttet at hjemtage driften af de fire akutlægebiler, som har baser i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland. Præhospitalet, som er den regionale driftsorganisation på området, skal varetage opgaven. Det er samtidig besluttet, at Falck Danmark A/S skal drive de fem lægebiler med base i Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg og Silkeborg, samt de tre akutbiler i Skive, Ringkøbing og Tarm.

Det får ikke betydning for den behandling, som patienter modtager på skadestedet og i hjemmet, hvis de bliver kritisk syge eller kommer til alvorligt til skade. Men det forventes at give nye udviklingsmuligheder, at regionen får erfaringer med drift af akutlægebiler.

Savner konkurrence

Ifølge de nuværende kontrakter er det Falck Danmark A/S og Responce A/S, der driver akutbiler og lægebiler. Det betyder, at de står for køretøjerne og ansætter ambulancebehandlere/ paramedicinere og lægeassistenter, mens Præhospitalet ansætter præhospitale akutlæger og anæstesisygeplejersker.

Da kontrakterne udløber den 30. november 2018, har der været afholdt udbud af opgaven. Eneste bud kom fra Falck Danmark A/S, som også driver ambulancerne i regionen. Regionsrådet har vurderet, at der er en række fordele ved selv at påtage sig en del af opgaven.

- Regionen er tilfreds med det mangeårige samarbejde med Falck. Men som markedet på området er, vurderer vi, at det vil være klogt at få erfaringer med at drive nogle af akutlægebilerne selv. Det kan både være en hjælp i forhold til kommende udbud og andre beslutninger om driften på det præhospitale område, og det kan åbne op for nye udviklingsmuligheder, siger Anders Kühnau (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Lægeassistenters faglighed styrker indsatsen

Derudover vurderes, at det vil give en række nye muligheder i den præhospitale organisation at drive de fire lægebiler selv.

- Når vi ansætter lægeassistenter får vi en ny type medarbejdere og faglige eksperter ind i Præhospitalet. Som del af organisationen vil de kunne bidrage endnu mere til kvalitetsudvikling og til videreudvikling af samarbejdet mellem læge og lægeassistent i akutlægebilerne, hvor de allerede i dag udgør et særdeles stærkt team. Det kan styrke den samlede præhospitale indsats, hvor der naturligvis fortsat skal arbejdes på samme måde i alle lægebiler, siger Thomas Balle Kristensen, præhospital direktør.

Region Hovedstaden og Region Syddanmark driver i dag akutlægebiler og har positive erfaringer med opgaven.

Fakta

  • De nye kontrakter og dermed også hjemtagelsen af akutlægebiler løber fra 1. dec. 2018 til 30. november 2021.
  • Ved hjemtagelse overtager regionen det fulde ansvar for opgaven med akutlægebilerne i Aarhus, Horsens, Randers og Djursland.
  • Den tekniske drift af køretøjerne vil dog blive udbudt og forventes fortsat varetaget af en ekstern leverandør.
  • Region Midtjylland har ni akutlægebiler og tre akutbiler
  • En akutlægebil er bemandet med en præhospital akutlæge og en lægeassistent, som er en ambulancebehandler med en særlig efteruddannelse.
  • I 2016 var de samlede udgifter for akutlægebiler og akutbiler på ca. 92 mio. kr.
  • Hjemtagelse af de fire akutlægebiler forventes – set i forhold til det indkomne tilbud – at give en årlig merudgift på 1,5 mio. kr. Desuden er der afsat 5,4 mio. kr. til éngangsudgifter, herunder indkøb af køretøjer samt planlægning og etablering af driftsorganisation.

Yderligere information