09.02.2018

Manglende viden om mulighederne med en erhvervsuddannelse skader danske virksomheder, der skriger på faglærte. Derfor forlænger regionerne nu den nationale kampagne "Dit barns fremtid", der har Region Midtjylland som tovholder.

 Danmark risikerer at mangle 60.000 faglærte i 2025. Derfor arbejder regionerne for at få flere i erhvervsuddannelse.

De fem danske regioner er blevet enige om en treårig forlængelse af kampagnen "Dit barns fremtid", der ellers sluttede med udgangen af 2017.

Kampagnen giver forældre viden om de mange muligheder, erhvervsuddannelserne giver, og klæder dem på til at rådgive deres børn i valg af ungdomsuddannelse. Det har ramt et stort behov hos forældrene – og samtidigt er der fortsat brug for at stå sammen om at styrke erhvervsuddannelserne.

Danske Regioners fremskrivninger viser, at der i 2025 vil mangle mere end 60.000 faglærte. Derfor skal flere unge i gang med en erhvervsuddannelse hurtigst muligt.

- Der er brug for en ændring i opfattelsen af erhvervsskolerne, og erfaringerne viser, at forældrene er en vigtig brik. Derfor er jeg glad for, at alle regioner fortsat ønsker fokus på den del af indsatsen, siger Anders Kühnau (S), regionsrådsformand i Region Midtjylland, der er administrativ tovholder på kampagnen.

Skal tilpasses regionalt

Han understreger, at selv om manglen på faglærte er en national problemstilling, er det afgørende, at fremtidens uddannelsestilbud også er tilpasset erhvervslivets forskellige behov i de enkelte regioner. I den nye aftale er der fokus på læring om job- og karrieremuligheder, en ny fortælling om erhvervsuddannelser og samarbejde mellem skoler og virksomheder.

- Vi sikrer nu en landsdækkende indsats, hvor alle regioner bakker op økonomisk, og hvor der samtidigt er plads til en regional tilpasning, der tager højde for specifikke udfordringer og de mange øvrige regionale initiativer for flere faglærte, siger Anders Kühnau. 

Læs mere: www.ditbarnsfremtid.dk