06.02.2018

Region Midtjylland ansætter ledende overlæge på Operation og Intensiv på Regionshospitalet Viborg Nils Falk Bjerregaard som ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens, der også omfatter Livsstilscenter Brædstrup og Skanderborg Sundhedshus.

Nils Falk Bjerregaard bliver ny lægefaglig direktør for Regionshospitalet Horsens. Han er 42 år og speciallæge i anæstesiologi. Bag sig har Nils Falk Bjerregaard ansættelser på offentlige og private hospitaler i ind- og udland, i præhospitalt regi, ved Læger uden Grænser og som flyvende læge gennem ni år.

Nils Falk Bjerregaard nye arbejdsplads er én af de fem hospitalsenheder i Region Midtjylland. Som lægefaglig direktør indgår han i hospitalsledelsen med ansvar patientbehandlingen, patientplejen og hospitalets drift.

Hospital med vigtige roller

På den nyudnævnte lægefaglige direktørs skrivebord ligger allerede en liste med tre tydelige mål: Klar lægefaglig ledelse, høj faglighed i patientbehandlingen og forskning og udvikling. Dertil kommer, at Regionshospitalet Horsens flere gange har markeret sig som et af Danmarks bedste mindre hospitaler. Den stime skal gerne fortsætte, håber koncerndirektør og formand for bedømmelsesudvalget, Ole Thomsen.

Hold fast i nytænkningen

Den lægefaglige direktør refererer til Region Midtjyllands direktion og indgår i koncernledelsen.

- En af koncernens forventninger til Nils Falk Bjerregaard er, at han er med til at fastholde hospitalet i Horsens som et nytænkende sted, hvor ord som innovation, sundhedsdata og it finder nye veje og udtryksformer, siger Ole Thomsen og byder ham varmt velkommen i koncernledelsen.

Hurtig omstilling

Mindre enheder kan hurtigere sadle om og afprøve nye metoder. På den måde spiller mindre hospitaler en vigtig rolle for andre, og det er en bane, som den nye lægefaglige direktør gerne vil spille på.

- Regionshospitalet Horsens har med blandt andet en central rolle i "Tværspor" og som "Patientsikkert Sygehus" placeret sig eksemplarisk og som foregangshospital i den nationale kvalitetsdagsorden. Dét arbejde vil jeg gerne være med til at videreudvikle, siger Nils Falk Bjerregaard.

165.000 ambulante patienter

Regionshospitalet Horsens har ca. 1.500 ansatte og behandler årligt flere end 165.000 ambulante patienter. Der er over 2.150 fødsler, og flere end 27.000 patienter bliver udskrevet efter indlæggelse.

Nils Falk Bjerregaard bor i Aarhus, er gift og har tre børn. Han efterfølger Jørgen Schøler Kristensen, der ved årsskiftet tiltrådte som lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital.

Nils Falk Bjerregaard tiltræder den 1. marts.