05.02.0218

Fra starten af februar 2018 kan ambulancer holde på såkaldte "fremskudte placeringer" med mulighed for overnatning i Ryomgård og Vinderup i perioder. En tilsvarende fremskudt placering i Ry forventes at være klar 1. april 2018.

Region Midtjylland har 66 ambulancer, som holder til på 36 ambulancebaser. Derudover har regionen en række såkaldte "fremskudte placeringer", som ambulancerne kan holde på midlertidigt. Disse fremskudte placeringer øger muligheden for i perioder at flytte ambulancer til det pågældende geografiske område og dermed sikre en bedre dækning.

Styrker den akutte indsats

Regionsrådet besluttede som en del af budgettet for 2018 at oprette fremskudte placeringer til ambulancer i Ry, Vinderup og Ryomgård. Placeringerne i Vinderup og Ryomgård er nu på plads, mens Ry forventes at være klar 1. april 2018.

- Vi følger løbende responstiderne og justerer det præhospitale set-up, når vi kan se at der er en mulighed for at styrke den akutte indsats. Med de nye fremskudte placeringer, håber vi at kunne forbedre responstiderne i de her områder, siger Henrik Gottlieb Hansen, formand for hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Ambulancer på forkant

Der findes allerede i dag en række såkaldte fremskudte placeringer, som en ambulance kan sendes til. Af arbejdsmiljømæssige hensyn må beredskabet kun holde dér i op til to timer ad gangen. Der er dog i dag fire fremskudte placeringer med sovemulighed (Langå, Videbæk, Ulfborg og Karup). Med Ryomgård, Vinderup og Ry er der i alt syv. Når der er mulighed for at overnatte på stedet, kan AMK-vagtcentralen sende ambulancer ud at holde på stedet i længere tid. Det betyder, at man kan øge dækningen med ambulancer og dermed reducere responstiden i disse områder. Dette forudsætter dog, at der er ledige ambulanceberedskaber i andre områder, som kan frigøres til det, som kaldes "forkantsdisponering".

Det logistiske puslespil

Det er Præhospitalets AMK-vagtcentral, der har ansvaret for at disponere regionens ambulanceberedskaber. Herfra er der også tilfredshed med de nye muligheder for forkantsdisponering.

- Det er et logistisk puslespil at sikre den bedst mulige udnyttelse af ambulancekapaciteten. Derfor følger vores medarbejdere via skærme hele tiden med i, hvordan ambulancerne bevæger sig rundt i regionen. Hvis det sker, at alle ambulancer i ét geografisk område kommer på opgaver, prøver vi at dække af ved at flytte andre ambulancer frem mod området. De nye fremskudte placeringer i Vinderup og Ryomgård giver bedre mulighed for at optimere dækningen i disse områder, også selvom der samlet set ikke er kommet flere ambulancer til, forklarer Kurt Kongerslev, AMK-vagtcentralleder.

Fakta

  • De fremskudte placeringer er et supplement til egentlige ambulancebaser.
  • Følgende fremskudte placeringer med overnatningsmulighed findes allerede: Ulfborg, Karup, Langå, Videbæk.
  • Herudover findes i dag fremskudte placeringer uden overnatningsmulighed følgende steder: Thyborøn, Balling, Fjellerup, Hadsten, Havndal, Sdr. Felding, Aulum, Juelsminde, Vinderup og Gjesing.
  • Den fremskudte placering med overnatningsmulighed i Ry, som etableres i samarbejde med Skanderborg Kommune, forventes klar 1. april 2018.
  • De fremskudte placeringer med overnatning i Ryomgård og Vinderup er etableret i samarbejde med regionens ambulanceleverandør i området, Falck Danmark A/S.
  • Regionsrådet har afsat 0,3 mio. kr. årligt til drift samt 0,2 mio. kr. i 2018 til etablering af fremskudte placeringer med sovemulighed i Ryomgård, Ry og Vinderup.

Yderligere information