07.02.2018

Region Midtjylland vil have svar på, om akutlægebiler og akutbiler giver bedre sundhed. Og om de bruges rigtigt og sættes ind de rette steder.  

Analysen, som Hospitalsudvalget har netop besluttet rammerne for, følger efter en analyse bestilt af det daværende regionsråd i Budgetforlig 2017. Første analyse afdækkede, hvilke patienter der har gavn af akut lægehjælp.

Den nye analyse skal afdække om Præhospitalets akutlægebiler og akutbiler bruges rigtigt og om de er placeret de rigtige steder.

Mest sundhed for pengene

Analysen skal også se på hvilke kompetencer de forskellige faggrupper har, og hvordan beredskabet indrettes bedst i forhold til geografi og infrastruktur.

- Region Midtjylland har særligt god dækning med akutlægebiler og akutbiler i sammenligning med andre regioner. Vi vil vide, om det betyder, at borgerne får bedre hjælp her. Og om ressourcerne bruges, så vi får mest mulig sundhed for pengene, siger Henrik Gottlieb Hansen (S), formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland.

Analysens svar skal fremlægges for Hospitalsudvalget inden udgangen af 2018.

Lægehjælp til hjertepatienter og traumer

Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus DEFACTUM fremlagde i efteråret 2017 en analyse af faglitteraturen om akuthjælp. De fandt, at lægehjælp har betydning for overlevelsen for patienter med traumer og hjertestop.

- Hvor en læge er afgørende for at redde liv, skal vi selvfølgelig sende en læge, men omvendt skal vi ikke optage en læge med opgaver, hvor andre faggrupper kan yde en fagligt lige så god hjælp, siger Ole Thomsen, koncerndirektør i Region Midtjylland.

Fakta

  • Akutlægebiler skal bringe hurtig lægehjælp ud til patienter, så højt specialiseret behandling kan gå i gang på skadestedet eller i patientens hjem. Akutlægebilen er bemandet med en speciallæge i anæstesi og en ambulancebehandler, der har specialuddannelse som lægeassistent.
  • En akutbil er bemandet med en anæstesisygeplejerske og en ambulancebehandler.
  • Region Midtjylland har ni akutlægebiler med base i hhv. Herning, Holstebro, Lemvig, Viborg, Silkeborg, Randers, Aarhus, Horsens og Grenå.
    Se hvor de ni akutlægebiler er
  • Regionens tre akutbiler har base i Tarm, Ringkøbing og Skive.
  • Rammerne for "evaluering af den fremskudte præhospitale indsats" er netop godkendt af Hospitalsudvalget.
    Link til sagen

Flere oplysninger