23.02.2018

Stort tillykke til Afdelingen for Kvindesygdomme og fødsler på Aarhus Universitetshospital med nomineringen til Implementeringsprisen for telemedicin

Hjælp til gravide med komplikationer

Den gravide tager daglige målinger af fosterets hjertelyd, egne infektionstal, temperatur og blodtryk. Hun har kontakt til jordemoderen på hospitalet, der kan følge med i målingerne og rådgive udfra disse. De gravide opnår øget indsigt og tryghed samt undgår både indlæggelse og unødvendig transport til ambulante besøg på hospitalet. De kan opretholde en dagligdag fx med øvrige børn i familien. 

Besparelser går hånd i hånd med høj kvalitet

Initiativet har medført væsentlige besparelser i form af sparede sengedage og sparede personaletimer i et særdeles tids- og ressourcepresset felt. Projektrapporten har vist 77% ressourcebesparelse i personaletimer, sammenlignet med indlæggelse. Det er også lykkedes at reducere antallet af senge til gravide med komplikationer betydeligt. Personalets dagligdag er blevet forbedret af patienternes selvmonitorering. De kan monitorere flere patienter samtidigt. Det har frigivet tid til andre patienter. 

Mere aktive patienter og genbrug af løsning til andre sygdomme

Indsatsen har også rykket på sundhedspersonalets opfattelse af, hvad der er muligt at løse i fællesskab med patienten. Det har også inspirerer andre afdelinger og sygdomsområder til nytænkning af arbejdsgange, patientinvolvering og genbrug af teknik. Fx bruger patienter med langvarige infektioner nu samme løsning til hjemmebehandling med iv-antibiotika.

Indsatsen har været med til at flytte sundhedsydelser fra hospitalet til hjemmet uden tab af kvalitet og sikkerhed. Det bidrager til optimeret behandling og forebyggelse, hvor den enkelte patients ressourcer og præferencer er i centrum.

Se en film om telemedicin til gravide med komplikationer og læs mere indsatsen her

Læs hele nyheden her