02.02.2018

Et korps af 50 frivillige har igennem ti år hjulpet patienter og pårørende på Regionshospitalet Horsens. Frivilligordningen fejrer nu jubilæum.

Patienter og pårørende kan dagligt træffe de frivillige i hospitalets forhal, i klinikkerne og på sengeafsnittene.

De frivillige har ingen faste opgaver, men derimod masser af tid og overskud til at være medmenneske for de patienter og pårørende, som har brug for en ekstra snak og støtte.

Regionsrådets 1. næstformand Hanne Roed (Rad.V) holdt tale for de frivillige på ti års jubilæumsdagen den 1. februar.

- Som frivillige er I her for at gøre noget for andre. I deler ud af jeres tid, jeres overskud og jeres sociale kompetencer til gavn for den enkelte, I møder og hjælper. I er med til at skabe god kontakt mellem hospital og borgerne. Det er aktivt medborgerskab, når det er bedst – og det fortjener stor ros og anerkendelse, sagde Hanne Roed.

Frivillig igennem ti år

Ni af hospitalets 50 frivillige har været med, siden Regionshospitalet Horsens etablerede ordningen i 2008. En af dem er Rud Albæk.

- Jeg er frivillig, fordi jeg er interesseret i mine medmennesker, og jeg lytter gerne, hvis patienten eller en pårørende vil dele deres historie eller bare snakke lidt om turen herind, siger Rud Albæk.

- Når patienterne møder en borger 'som dem selv', og som har tiden til at sætte sig ned eller ledsage patienten til en undersøgelse, så slapper de ofte mere af. Mange er jo nervøse eller utrygge ved at komme på hospitalet, fordi de skal igennem en operation eller en undersøgelse, som de ikke kender udfaldet af.

Anerkendelse af de frivilliges indsats

Hospitalet arrangerer løbende fællesmøder og udflugter for de frivillige, så de får mulighed for at udveksle erfaringer, men også for at anerkende de frivilliges ekstra indsats.

- Vi fejrer hvert år de frivillige, som har været med i fem år, og i år skal vi for første gang fejre frivillige med ti års jubilæum. Det har fra ordningens begyndelse heldigvis været meget populært at være frivillig, og vi har løbende interesserede på venteliste, siger frivilligkoordinator og afdelingssygeplejerske Krista Belter.

Region Midtjylland skruer i år op for fejringen og anerkendelsen af de mange, der laver frivilligt arbejde i regionen. Anledningen er Europæisk Frivillighovedstad 2018.

Fakta om frivilligordningen:

  • Hospitalets frivillige fungerer som en slags ekstra pårørende. For at blive frivillig skal man have sociale kompetencer, overskud, tid og formå at lytte og være til stede for patienterne.
  • Der er en klar arbejdsfordeling mellem personalet og de frivillige, som ikke må udføre fagspecifikke opgaver men hjælpe på andre måder.
  • Alle frivillige udvælges gennem personlige samtaler og har tavshedspligt.
  • Ordningen blev etableret på hospitalet i 2008 ud fra ideen om, at hospitalet skulle åbnes op for det omkringliggende samfund og opfylde et gensidigt behov for og ønske om kontakt imellem hospitalet og byens borgere.

Flere oplysninger:

  • Hanne Roed, 1. næstformand, tlf. 2496 9631.
  • Krista Belter, frivilligkoordinator og afdelingssygeplejerske, Regionshospitalet Horsens, tlf. 7842 6150.