01.02.2018

Regionsrådet i Region Midtjylland besluttede sidste år at sende opgaver vedr. vaskeri i udbud. Første del-udbud er nu gennemført og viser, at der kan spares 65 mio. kr. fordelt over 8 år.

Fra 1. august 2018 bliver det De Forenede Dampvaskerier og midtVask, der skal vaske uniformer, patienttøj og dyner på hospitalerne og i psykiatrien i den vestlige og den midterste del af regionen.

Regionsrådet har netop godkendt, at De Forenede Dampvaskerier vinder opgaven for Hospitalsenhed Vest og Regionspsykiatrien i Vest. Samtidig vinder midtVask opgaven for Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Skive, Regionspsykiatrien i Midt samt Regionshuset Viborg.

Begge kontrakter løber over seks år med mulighed for forlængelse i yderligere to år.

- Udbuddet viser, at det er sundt at konkurrenceudsætte. Region Midtjylland sparer årligt mere end 8 mio. kr. Det er mange penge, som vil gøre god gavn i et budget, hvor der er efterspørgsel efter hver en krone, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

MidtVask er såkaldt kontrolbyder. Det vil sige Region Midtjyllands eget bud på opgaven, hvor alle omkostninger til fx løn, varme, husleje er indeholdt.

Fakta

  • Regionsrådet har besluttet, at regionen fremover vil have mindst to leverandører til vaskeri-opgaven.
  • Samtidig har regionsrådet besluttet, at midtVask skal afgive kontrolbud i udbuddet.
  • Tre vaskerier har givet tilbud på opgaven: De Forenede Dampvaskerier A/S, Jysk Linnedservice A/S og midtVask.

Kontakt