11.01.2018 

Samtlige STX-rektorer i Østjylland er sammen med Region Midtjylland blevet enige om at justere sidste års fordelingsregler, som gælder særligt for gymnasierne i Aarhus by.

Justeringen af reglerne for STX-elevernes fordeling på gymnasierne betyder, at ansøgere fra socialt udsatte og uddannelsesfremmede områder i Aarhus bliver jævnt fordelt på de syv gymnasier i byen. Det drejer sig om 10 boligområder i byen. (Se kort til højre)

De 10 områder i Aarhus har i perioden 2011-2017 været på listen over såkaldte "kombinerede udlejningsområder" (KUO), som Transport-, Bygnings- og Boligministeriet hvert år offentliggør en liste over. Disse områder har mindst 1.000 beboere, og mindst 40 procent af beboerne mellem 18-64 år er uden for arbejdsmarkedet. 

Vigtigt at overveje nærmeste gymnasium

Sidste år kom 8,5 procent af STX-ansøgerne til de syv gymnasier fra disse områder. Målet i år er at fordele disse ansøgere jævnt mellem gymnasierne, sådan at gymnasierne er fælles om den opgave, det er at sikre uddannelsesfremmede unge den bedst mulige studentereksamen. 

Arkivfoto. Sidste år søgte 1.940 unge ind på STX på de syv gymnasier i Aarhus by. Nu er gymnasierne blevet enige om en ny måde at fordele eleverne på.  Foto: Niels Åge Skovbo

- Det bliver ikke sådan, at vores elever skal busses på tværs af Aarhus. Det er vigtigt, at de unge grundigt overvejer, hvilke gymnasier de prioriterer, og at de også søger det nærmeste gymnasium. Så kan flest muligt få prioriteterne opfyldt, og vi håber, at det her giver en mere ensartet elevsammensætning skolerne imellem, siger formand for Region Midtjyllands "Fordelingsudvalg ØST", rektor på Århus Statsgymnasium Dorte Fristrup.

Bedre uddannelse og mere samfundstro elevsammensætning

Region Midtjyllands "Fordelingsudvalg ØST" er også opmærksom på, at gymnasierne bedre kan "almendanne" eleverne med en bredere elevsammensætning på skolerne. Samtidig kan det på sigt måske anspore flere unge fra de 10 boligområder til at få en videregående uddannelse, fordi der på alle gymnasier vil være en større gruppe fra de socialt udsatte og uddannelsesfremmede områder lokalt.

- Elevsammensætningen på Aarhus-gymnasierne vil i højere grad afspejle befolkningssammensætningen generelt i byen. Jeg er stolt af, at vi som region sammen med gymnasierne er enige om en måde, der prøver at gøre op med stigende ulighed mellem gymnasierne. Vi vil have gode gymnasier til alle. Det er ikke sket andre steder i landet, at gymnasier på den måde har fodslag om at løse social ulighed og løfte i flok, siger 1. næstformand i Region Midtjylland Hanne Roed (R). 

Om de nye regler for elevfordeling:

  • Reglerne er en justering af sidste års regler for elevfordeling. De er enstemmigt godkendt af de 15 STX-rektorer og de to regionsrådsmedlemmer i Region Midtjyllands Fordelingsudvalg ØST.
  • Efter optagelsesprøverne opgøres det samlede antal ansøgere til de syv STX-gymnasier i Aarhus, og det samlede antal ansøgere fra de 10 "kombinerede udlejningsområder" (KUO). På den baggrund fastsættes den maksimale andel af KUO-ansøgere på gymnasierne.
  • Hvis et gymnasium har flere KUO-ansøgere end den maksimale andel, kan gymnasiet bede om, at de overskydende KUO-ansøgere flyttes til andre gymnasier. Gymnasiet vil så få tildelt mindst et tilsvarende antal ansøgere, der ikke kommer fra de "kombinerede udlejningsområder." 
  • Læs de justerede fordelingsregler