11.01.2018

Midtjyske patienter er generelt tilfredse med deres akutte behandling. Det viser en ny patientundersøgelse, der også peger på forbedringsmuligheder.

Patienterne er godt tilfredse med den behandling de får på akutklinikker og akutmodtagelser i Region Midtjylland. Det viser deres svar i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelse.

Akutklinikker har forbedret sig markant siden sidste undersøgelse for et år siden. Ifølge patienterne kan akutmodtagelserne og akutklinikkerne blive bedre til at informere patienterne om, hvornår de kan forvente at blive undersøgt og til at informere tilstrækkeligt om udviklingen i ventetid fra patienten ankommer til han eller hun bliver undersøgt.

- Medarbejderne er gode til at lytte og til at give patienterne en behandling, de alt i alt er tilfredse med. Det er godt, men vi skal blive bedre til at informere patienterne om, hvor længe de skal vente, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Det er fjerde gang patienter landet over bedømmer deres møde med akutmodtagelser og akutklinikker i LUP Akutmodtagelse.

På Akutmodtagelserne savner patienterne også skilte, der tydeligt viser vej til akutmodtagelsen, og adspredelse og mad og drikke i ventetiden.

- Det skal vi selvfølgelig også gøre bedre. Patienterne skal kunne finde vej. Det fylder også rigtigt meget for patienterne hvis de ikke kan få mad og drikke mens de venter, siger Anders Kühnau.

Læs nyheder fra hospitalerne:

Link til rapporterne:

Fakta

  • Den Landsdækkende Undersøgelse om Patientoplevelser (LUP Akutmodtagelse) bliver gennemført en gang om året. I år er fjerde gang den gennemføres på området for akutmodtagelser og akutklinikker.
  • Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem de fem regioner, Danske Regioner og Sundheds- og Ældreministeriet.
  • Resultaterne i LUP Akutmodtagelse 2017 er opdelt i akutmodtagelser og akutklinikker. Undersøgelsen består af 22 spørgsmål, og resultaterne bliver opgjort på lands-, regions-, hospitals- og akutmodtagelses/klinikniveau.
  • Akutmodtagelser er selvstændige afdelinger med egen ledelse, der typisk har døgnåbent. Afdelingen behandler både ambulante og indlagt patienter.
  • Akutklinikker modtager som udgangspunkt kun let tilskadekomne patienter. Akutklinikkerne har oftest kun åbent i dagtimerne.

Flere oplysninger

  • Formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Anders Kühnau (S): 7841 0010 / 2360 2768/ kuhnau@rr.rm.dk
  • Specialkonsulent cand.scient.pol, DEFACTUM Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, Simone Witzel: 4042 7144/ simwit@rm.dk
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer