27-12-2017

Flyv med på tur over og i Regionshospitalet Viborgs nye akutcenter. I den nye dronefilm kan du se, at både facade, hovedindgang og en dagkirurgisk operationsstue og ensengsstue er så godt som færdige.

Det nye akutcenter i Viborg er 24.000 kvadratmeter stort og rummer blandt andet ny forhal, sengeafsnit med ensengsstuer, nye rammer til dagkirurgi og skopi og en helt ny akutafdeling med skadestue og Lægevagt.

Akutcentret er en del af det omfattende kvalitetsfondsbyggeri, som allerede har afleveret et nyt Vestdansk Center for Rygmarvsskade, nyt patologisk institut, nyt p-hus og en række andre til- og ombygninger på Regionshospitalet Viborg.

Akutcentret bliver efter planen taget i brug i maj 2019.

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.