15.01.2018

Det skal være nemt for patienter, pårørende og gæster at finde rundt på hospitalet. Derfor tager Regionshospitalet Horsens 15. januar 2018 et nyt vejvisningskoncept i brug. Samtidig indfører hospitalet nye skilte, adresser og mere borgervenlige navne.

Hvordan kommer jeg som patient fra parkeringshuset og op til Hovedindgangen? Og hvilken rute er derfra den nemmeste op til Røntgen og Skanning?

Det er nogle af de spørgsmål, som regionshospitalets nye vejvisningskoncept skal give patienter og pårørende svar på, når de ankommer til hospitalet og skal finde rundt.

Patienterne vil fremover blive guidet til det afsnit eller den klinik, de skal til behandling på, via et destinationssymbol og en farve. Symbolerne og de tilhørende farver går igen i al det materiale, som patienterne møder på deres vej lige fra indkaldelsesbrevet i patientens e-boks eller postkasse til skiltene på hospitalet. Det giver en rød og genkendelig tråd i al kommunikationen til patienterne.

- Det nye byggeri og ombygningerne på hospitalet har aktualiseret behovet for at få en samlet plan for, hvordan patienter, pårørende og andre gæster skal finde rundt på hospitalet. Med det nye koncept bliver kommunikationen mere lettilgængelig, sammenhængende og nutidig. Målet er, at patienterne oplever deres første møde med hospitalet som trygt og professionelt, siger hospitalsdirektør Lisbeth Holsteen Jessen, Regionshospitalet Horsens.

Både hospitalets patientkonsulenter og frivillige har været involveret i udarbejdelsen af det nye koncept.

Nye borgervenlige navne og adresser

Samtidig med det nye vejvisningskoncept indfører hospitalet de nye borgervenlige afdelings- og afsnitsnavne, som Regionsrådet tog beslutning om i 2014. Det betyder bl.a., at alle hospitalets ambulatorier bliver til klinikker, og at latinske betegnelser udgår.

- De mere borgervenlige og mundrette navne skal være med til at gøre hospitalerne endnu mere tilgængelige for brugerne. Patienter og pårørende skal ikke bekymre sig om navne, de ikke forstår, når de ankommer til hospitalet. De kan have meget andet at tænke på, siger regionsrådsformand Anders Kühnau (S).

Hver indgang på Regionshospitalet Horsens får ved samme lejlighed også sin egen unikke adresse jævnfør ny lovgivning, så det fremover bliver muligt at finde den enkelte indgang via unikke GPS-koordinater.

De mange ændringer er samlet i projekt 'Tilgængeligt Hospital', som officielt indvies på hospitalet den 15. januar kl. 11.00.

Flere oplysninger: