01.01.2018

Landets AMK-vagtcentraler har registreret, at 117 personer kom uheldigt ind i det nye år med en fyrværkeriskade, hvilket er 19 flere end sidste år. Det danske akutberedskab har med 1.054 udrykninger overordnet set haft lidt færre udrykninger end sidste år.

Tal fra landets fem regioner er indsamlet af Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland, og herfra lyder meldingen, at den samlede travlhed har ligget inden for normalen på en nytårsaften. 

Tallene er opsamlet pr. timer fra kl. 18.00 nytårsaften og frem til 06.00 nytårsmorgen. 1.221 gange blev der trykket 1-1-2, hvor det har handlet om akut sygdom eller tilskadekomst. Det er færre end sidste år, hvor 1406 ringede 1-1-2.

Det udløste 1.054 udrykninger med ambulancer, akutlægebiler og akutbiler. Det er færre end sidste år, hvor der var 1153 kørsler. Akutlægehelikopterne var med 4 flyvninger i luften flere gange end sidste års 3 flyvninger.

Den Præhospitale Virksomhed i Region Nordjylland melder desuden om mindst 117 tilfælde på landsplan, hvor der er rykket ud til skader, der vurderes at være på grund af fyrværkeri.

Dermed er der her tale om en stigning i forhold til sidste år, hvor der var 98 fyrværkeriskader. Af de 117 fyrværkeriskader er der 39 øjenskader og 28 håndskader. Sidste år var der henholdsvis 38 øjenskader og 27 håndskader.

På en nytårsaften er der cirka fire gange flere opkald til 1-1-2 om skader og sygdom, sammenlignet med en almindelig dag.

Hovedparten af 1-1-2 opkaldene bliver typisk modtaget i tiden efter midnat. Det er AMK-Vagtcentralerne (AMK står for Akut Medicinsk Koordinering), der modtager alle sundhedsrelaterede opkald viderestillet fra politi eller brandvæsen. På AMK-Vagtcentralerne sidder sundhedsfagligt personale, der modtager, vurderer og prioriterer de mange opkald. Ved en del af opkaldene er der alene behov for råd og vejledning og ikke nødvendigvis en udrykningskørsel med ambulance.

Nytåret 2017/18

112-opkald og udrykninger til sygdom og skader, heraf formodede fyrværkeriskader, i hele landet og i Region Midtjylland.

Udrykninger i hele landet

Udrykninger i Region Midtjylland