31.01.2018

Et flertal i regionsrådet for Region Midtjylland har besluttet, at de administrative funktioner i regionshusene skal samles i Aarhus, Viborg og Holstebro.

Beslutningen betyder, at Regionshuset Horsens bliver lukket og at medarbejderne i Horsens får nyt arbejdssted i Aarhus. Det drejer sig om cirka 55 medarbejdere fra henholdsvis HR Fysisk Arbejdsmiljø, Its Servicedesk og Its 24/7 Overvågning.

Beslutningen indebærer også, at miljøafdelingen under Regional Udvikling bliver samlet i Viborg, hvilket får betydning for 47 medarbejdere, der i dag har arbejdssted i henholdsvis Horsens og Holstebro.

Miljømedarbejderne i Holstebro får dog mulighed for at blive siddende i Regionshuset Holstebro frem til 2020, hvor bygningen bliver overdraget til Holstebro Kommune som del af en større handel, hvor regionshospitalet Holstebro også indgår.

Flytningerne kommer formentlig til at foregå i løbet af andet halvår 2018.

Besparelse på administration

Samlingen af de administrative funktioner på færre matrikler bidrager med 800.000 kr. i en samlet besparelse på knap 66 mio. kroner, som skal findes på de administrative budgetter frem mod 2019.

Omrokeringen løser samtidig nogle aktuelle pladsproblemer i Regionshuset Aarhus, ligesom der forventes at kunne opnås synergieffekter i nogle af de afdelinger, der rykker tættere sammen.

I forbindelse med beslutningen er flertallet i regionsrådet blevet enige om, at der fremover årligt skal udarbejdes en opgørelse over udviklingen i placeringen af de regionale arbejdspladser med henblik på at sikre fortsat balance i regionen, ligesom regionsrådet vil udarbejde et regionalt pejlemærke på området.

Yderligere information

• Anders Kühnau, regionsrådsformand, mobil: 23 60 27 68, mail: kuhnau@rr.rm.dk
• Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/