11.01.2018

Sundhedsstyrelsen har netop bevilget fem millioner kroner til, at regioner og kommuner går sammen om at måle og forbedre brugertilfredsheden blandt borgere med hjerneskade. Projektet inddrager også patientforeninger og vidensinstitutioner og er blevet til på initiativ fra Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet.

Det nye projekt finansieres af en pulje, som er blevet afsat på finansloven i 2017-2020, og som udmøntes med afsæt et servicetjek på hjerneskadeområdet. I servicetjekket har en national følgegruppe af fagfolk været med til at definere 12 anbefalinger til at løfte og ensarte kvaliteten på hjerneskadeområdet i efteråret 2017. På den baggrund har Aalborg Universitet og Hammel Neurocenter taget initiativ til det nationale projekt om brugertilfredshed.

- Det er vigtigt for en borger med hjerneskade, at personalet arbejder koordineret og systematisk for at skabe ensartet måling af brugertilfredshed både på hospitaler og i kommuner. Kun på den måde kan vi finde ud af, hvad der virker og kan dermed forbedre forløbene. Derfor er det stærkt, at regioner, kommuner og patientforeninger bakker op om dette fælles projekt, siger Annette Roed, formand for udvalget for nære sundhedstilbud i Region Midtjylland.

Fælles viden om, hvad der virker

Projektet skal udvikle et opfølgningsredskab til at måle brugertilfredshed med genoptræning og rehabilitering efter hjerneskade. Redskabet skal basere sig på dialog med borgere med hjerneskade og deres pårørende. Fordi regioner og kommuner vil være med til at bruge redskabet, bliver det muligt at opsamle data på tværs af regioner og kommuner. Pt. er der tilsagn fra 60 af de 98 kommuner, og de resterende kommuner inviteres med inden udgangen af 1. kvartal 2018.

-Med et fælles redskab kan vi gøre en forskel for vores hjerneskadede borgere – og bruge viden fra redskabet til at forbedre indsatserne både på hospitaler og i kommunerne. Det er endemålet for projektet, at brugertilfredsheden stiger på tværs af sektorer og på tværs landet, forklarer Merete Røn Christensen, rehabiliteringschef i Københavns Kommune.

Ingen tvivl om behovet

Sundhedsstyrelsen har i sit tilsagn om finansiering lagt vægt på, at projektet involverer både kommuner og regioner, så kvaliteten for hjerneskadepatienter kan løftes på nationalt plan. Fra Hjernesagen har man længe peget på behovet for at løfte vidensniveauet og ensarte kvaliteten på tværs for borgere med hjerneskade.

-I Hjernesagen er vi meget tilfredse med, at der nu kommer fokus på at arbejde systematisk med brugertilfredshed. Det er afgørende vigtigt, at ramte og pårørende aktivt involveres i hele genoptrænings- og rehabiliteringsforløbet. Det er jo deres liv, det handler om. Brugertilfredshed sikres kun, hvis regioner og kommuner aktivt og helhjertet og ud fra fælles standarder arbejder på at sikre reel brugerinddragelse fra start til slut, siger Lise Beha Erichsen, landsformand for Hjernesagen. 

Alle er med

I spidsen for projektet står en styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra alle fem regioner samt Københavns, Greve, Esbjerg, Horsens og Aalborg kommuner. Også patientforeningerne Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen samt Dansk Selskab for Neurorehabilitering er med i styregruppen.

Under styregruppen nedsættes en arbejdsgruppe med regionale og kommunale fagfolk samt brugerrepræsentanter. Dels nedsættes lokale arbejdsgrupper i hver region, hvor kommunerne også er repræsenteret.

Udviklingen af opfølgningsredskabet varetages sammen med en faglig udviklingsgruppe, som rummer repræsentanter fra Aalborg Universitet, Region Midtjyllands forskningshus Defactum, Region Hovedstadens Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Videncenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (VIBIS) og Forskningsenheden Universitetsklinikken, Hammel Neurocenter.

-Forskning i dialogbaseret brugertilfredshed viser, at når borgere oplever, at personalets indsatser er nyttige, og at både pårørende og borgere føler deres perspektiv inddrages, er der større sandsynlighed for, at indsatserne har en positiv effekt, og at borgeren oplever bedring og fremskridt i sin tilstand. Det er blandt andet denne forskning, vi kommer til at tage afsæt i i projektet, forklarer adjunkt ved Aalborg Universitet og projektleder på projektet, Chalotte Glintborg.

Fakta om projektet:

  • Navn: Dialogbaseret og pårørendeinvolverende systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner i forbindelse med genoptræning og rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.
  • Projektperiode: 2018-2020.
  • Initiativtager: Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midtjylland, og Institut for kommunikation og psykologi, Aalborg Universitet.
  • Deltagere: Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Sjælland, Region Hovedstaden, 60 kommuner (de sidste kommuner inviteres med i 1. kvartal), Hjernesagen, Hjerneskadeforeningen, Dansk Selskab for Neurorehabilitering, Aalborg Universitet, Defactum, Kompetencecenter for Patientoplevelser (KOPA), Videncenter for brugerinddragelse i sundhedsvæsenet (VIBIS).

Flere oplysninger:

Sundhedsstyrelsens servicetjek

Kontaktoplysninger på citatpersoner:

Region Midtjylland:

  • Annette Roed, formand for udvalget for nære sundhedstilbud, Region Midtjylland, 53 84 94 40
  • Ledende overlæge, Hammel Neurocenter, Merete Stubkjær, tlf. 30 54 23 69

Københavns Kommune:

  • Rehabiliteringschef, Merete Røn Christensen, tlf. 2612 8901

Hjernesagen:

  • Lise Beha Ericsen, landsformand, 22 99 11 11

Aalborg Universitet, Institut for kommunikation og psykologi

  • Chalotte Glintborg, Ph.d. og adjunkt, tlf. 6114 5665