18.07.2018

Et nationalt center, der skal forbedre behandlingen af autoimmune sygdomme, er netop blevet placeret i Aarhus. Sundhedsministeriet har bevilget 18 mio. kr. til centeret over de næste 4 år.

Over 400.000 danskere lider af autoimmune sygdomme som psoriasis, leddegigt, rygsøjlegigt, kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohn) eller hudsygdommen HS.

Autoimmune sygdomme er kroniske, og patienterne skal lære at leve med dem hele livet. Det kan ofte være en udfordring, og derfor er der brug for at udvikle nye principper og standarder for behandlingen af disse sygdomme. Nu har Sundhedsministeriet netop bevilget 18 mio. kr. over de næste fire år til at etablere et Nationalt Center for Autoimmune Sygdomme på Aarhus Universitetshospital.

- Det er en stor tilfredsstillelse, at det nu er lykkedes at etablere et nationalt center inden for området autoimmune sygdomme. På Aarhus Universitetshospital har vi bred erfaring med disse sygdomme og har i en årrække arbejdet med netop at fremme en holistisk tilgang til behandlingen af dem, siger Lars Iversen, der er professor på Hud- og Kønssygdomme på Aarhus Universitetshospital, hvor det nye center vil blive placeret.

Opbygningen af centeret skal ske i et samarbejde med Psoriasisforeningen og foreningsnetværket De Autoimmune, som består af fem patientforeninger inden for autoimmune sygdomme.

Mere end én sygdom

Mange af patienterne med autoimmune sygdomme er multisyge og lever med mere end én autoimmun diagnose. Derudover har de øget risiko for en række følgesygdomme som hjertekarsygdomme og psykiske lidelser (f.eks. depression) ligesom de oftere er langtidssygemeldte, har svært ved at fastholde et arbejde og undgår sociale aktiviteter p.g.a. deres sygdom.

- I det nye center vil vi sætte fokus på patientinvolvering og hvordan man som patient kan blive uddannet i at tackle sin egen sygdom. Vi vil også involvere forskellige fagligheder i behandlingen af autoimmune sygdomme – f.eks. psykologer, diætister og sexologer.

Psoriasispatienter kommer først

Centret skal tage afsæt i psoriasispatienter. Senere er det planen, at erfaringerne skal udbredes til andre patientgrupper, der har de samme udfordringer.

- Det nationale center vil blive en slags testcenter, hvor vi kan afprøve nye former for patientbehandling og dokumentere effekten af dem, så de måske senere kan blive udbredt til hele landet, siger Lars Iversen.

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har en lang tradition for at samarbejde om forskning i autoimmune sygdomme og inflammation. Og netop dette forskningssamarbejde vil blive en styrke for det arbejde med patientbehandlingen, som kommer til at foregå i det nye center.

FAKTA OM AUTOIMMUNE SYGDOMME:

• Autoimmune sygdomme opstår, fordi immunsystemet angriber kroppens eget væv
• Denne overreaktion kan ramme et organ (f.eks. skjoldbruskkirtlen) eller flere organer (f.eks. hud og led)
• De mest almindelige autoimmune sygdomme er psoriasis, leddegigt, rygsøjlegigt, kronisk inflammatorisk tarmsygdom (Crohn) eller hudsygdommen HS.
• Der findes medicinsk behandling, som kan dæmpe immunsystemet og holde symptomerne nede, men ofte ledsages de autoimmune sygdomme af øget risiko for hjertekarsygdomme, psykiske lidelser og overvægt.
Kilder: Sundhed.dk og Sundhedsministeriet.

Yderligere oplysninger:

Lars Iversen, professor, Hud- og Kønssygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, mobil 30 91 49 70, e-mail: lars.iversen@clin.au.dk


OBS: Hvis der ikke bliver svaret på telefonen, så send en sms.